10/07/2024 - 15:02

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương:

Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác thẩm định nhân sự ứng cử cấp ủy đảng nhiệm kỳ mới 

 TP Cần Thơ thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 94 đảng viên vi phạm

(CT) - Sáng 10-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và các đồng chí Thường trực UBKT Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tham luận tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

 

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố...

Theo đánh giá của UBKT Trung ương, 6 tháng qua, cấp ủy và UBKT các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện công tác KT, GS; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch KT, GS năm 2024 với các nội dung: công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống… Cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là nhiệm vụ trọng tâm và KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với những vụ việc phức tạp.

Thường trực Thành ủy Cần Thơ dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy. Ảnh: ANH DŨNG

Cấp ủy các cấp đã KT trên 18.000 tổ chức đảng, trên 107.000 đảng viên, đã kết luật có 631 tổ chức đảng, 1.767 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; KT 131 tổ chức đảng, 922 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã kết luận có 89 tổ chức đảng, 804 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. UBKT các cấp KT khi có dấu hiệu vi phạm 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên, đã kết luận có 613 tổ chức đảng, 2.390 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Qua KT, GS, đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng và 7.858 đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thông tin: Công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng được cấp ủy và UBKT các cấp thành phố tăng cường. Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy và UBKT thành phố ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch KT, GS năm 2024 kịp thời, các nội dung có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, có tính chuyên đề cao, sát hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thực tiễn của thành phố. Qua KT, GS, đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 94 đảng viên vi phạm. Cấp ủy các cấp thành phố quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ KT các cấp, đáp ứng yêu cầu đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng…

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định: Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, cấp ủy các cấp và UBKT các cấp đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân...

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương yêu cầu, 6 tháng cuối năm, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng. UBKT các cấp thực hiện tốt công tác thẩm định nhân sự ứng cử cấp ủy đảng nhiệm kỳ mới; chuẩn bị tốt nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ mới; tham gia ý kiến về công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng đối với tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Bên cạnh tập trung KT, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy cần tập trung KT, xử lý trước các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh, thành phố theo dõi, chỉ đạo. Kịp thời phát hiện, KT và kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham nhũng, tiêu cực. Giải quyết dứt điểm, đảm bảo đúng quy định đối với đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp, cán bộ diện Trung ương quản lý…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết