05/03/2009 - 09:26

Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông vận tải trước một bước, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội

(Chinhphu.vn)- Với yêu cầu ưu tiên đầu tư phát triển giao thông vận tải trước một bước, nhằm tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian tới kết cấu hạ tầng giao thông sẽ được phát triển một cách đồng bộ, hợp lý với những bước đi đột phá, để tạo nên mạng lưới hoàn chỉnh, liên hoàn, liên kết giữa các phương thức vận tải, giữa các vùng lãnh thổ, giữa đô thị và nông thôn trên phạm vi toàn quốc...

Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 3-3-2009.

Theo đó, nhanh chóng phát triển phương thức vận tải nhanh, khối lượng lớn (vận tải bánh sắt) đối với các đô thị lớn, trước mắt là Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; phát triển vận tải ở các đô thị theo hướng sử dụng vận tải công cộng là chính, đảm bảo hiện đại, an toàn, tiện lợi...

Định hướng phát triển đến năm 2020, hệ thống giao thông vận tải nước ta cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải đa dạng của xã hội với mức tăng trưởng nhanh, đảm bảo chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý; kiềm chế tiến tới giảm sự gia tăng tai nạn giao thông và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Trong giai đoạn này, hoàn thành nâng cấp và mở rộng quốc lộ 1A từ Hữu Nghị Quan đến Năm Căn; nối thông và nâng cấp toàn tuyến đường Hồ Chí Minh từ Cao Bằng đến Đất Mũi; xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam; hoàn thành nâng cấp đường sắt Thống Nhất...

Chiến lược đề ra mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải trong cả nước như các hành lang giao thông đối ngoại. Hệ thống đường bộ, đường sắt Việt Nam đồng bộ với tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối thuận lợi với hệ thống đường bộ ASEAN, Tiểu vùng Mê Công mở rộng và đường sắt xuyên Á...

MINH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết