20/12/2010 - 21:59

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam:

Ưu tiên nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số

Ngày 20-12, tại buổi họp báo, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế cho biết: Tháng hành động Quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26-12-2010 có chủ đề là: “Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước”. Đồng thời thông báo từ đầu năm 2010 ước tính số trẻ em mới sinh giảm 4% so với cùng kỳ năm 2009 và số trẻ là con thứ 3 giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, khoảng 122.600 cháu.

Để mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng nhận thức sâu sắc rằng công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là khâu chuẩn bị quan trọng cho đầu vào của nguồn nhân lực có chất lượng- một trong những yếu tố chủ yếu quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, các ngành các cấp và từng người dân cần nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo đó, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tiếp tục triển khai mô hình tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân tại 497 xã thuộc 42 tỉnh; thực hiện sàng lọc trước sinh cho 38.437 trường hợp và sàng lọc sơ sinh cho 143.482 trẻ sơ sinh tại 30 tỉnh. Đồng thời, triển khai các mô hình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số của dân tộc ít người.

Năm 2011, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phấn đấu mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,2%; tỷ lệ tăng dân số đạt 1,01 %; tuổi thọ trung bình là 73,2 năm; tỷ số giới tính khi sinh là 112 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh đạt 9,5% phụ nữ có thai... Đồng thời, kiện toàn và nâng cao năng lực tổ chức bộ máy quản lý Đề án kiểm soát các vùng biển đảo và ven biển từ Trung ương đến địa phương; mở rộng mô hình can thiệp hiệu quả, xây dựng mô hình can thiệp mới phù hợp trong việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, ưu tiên tổ chức Đội lưu động y tế - kế hoạch hóa gia đình tuyến huyện. Ngoài ra, Tổng cục còn tăng cường hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đồng bào các dân tộc thiểu số và nhóm đối tượng đặc thù...

THU PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết