18/09/2020 - 16:35

UBND thành phố Cần Thơ chấp thuận cho Công ty TNHH Truyền thông giải trí Việt News tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Cửu Long” năm 2021

UBND thành phố Cần Thơ đã chấp thuận việc Công ty TNHH Truyền thông giải trí Việt News tổ chức Vòng địa điểm đăng cai Vòng chung kết Cuộc thi “ Hoa hậu Du lịch Cửu Long” năm 2021 tại thành phố Cần Thơ, thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 20-10-2021 đến ngày 20-12-2021.

Trước đó, Công ty TNHH Truyền thông giải trí Việt News đã có đơn đề nghị chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có ý kiến tại tại Tờ trình số 2500/TTr-SVHTTDL ngày 9-9-2020 về việc chấp thuận địa điểm đăng cai Vòng chung kết Cuộc thi “ Hoa hậu Du lịch Cửu Long” năm 2021 do Công ty TNHH Truyền thông giải trí Việt News tổ chức.

Ông Ngô Anh Minh Chủ tịch Tập đoàn Anh Minh - kiêm Giám đốc truyền thông Công ty TNHH Truyền thông giải trí Việt News, cho biết sẽ  

thực hiện đúng thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức cuộc thi theo đúng quy định; đồng thời, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ngành Y tế nếu dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn. Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05-10-2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu và các nghị định có liên quan.

CTV

Chia sẻ bài viết