11/12/2023 - 09:04

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ 

Một trong những “điểm nhấn” về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên của Hội LHPN phường Long Hưng, quận Ô Môn là Hội phối hợp xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm phụ nữ với pháp luật. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em dần nâng cao nhận thức về pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Các thành viên của mô hình “Tổ phụ nữ tham gia tố giác, phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở khu vực Long Thành trong buổi lễ ra mắt.

Mô hình “Tổ phụ nữ tham gia tố giác, phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc” khu vực Long Thành, phường Long Hưng, đi vào hoạt động từ tháng 7-2023, do Hội LHPN phường thành lập. Bà Phạm Kim Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Long Thành, cho biết: “Tham gia mô hình, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; đồng thời, phản ánh khách quan, toàn diện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; mạnh mẽ phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước để chị em có được nhận thức đúng”.

Theo chị Phạm Thị Ngọc Trâm, hội viên phụ nữ khu vực Long Thành, từ ngày mô hình đi vào hoạt động, nhận thức pháp luật của hội viên, phụ nữ ngày càng được nâng cao. Chị em biết cách quản lý, giáo dục con cái và tuyên truyền người thân không vướng vào các tệ nạn, vi phạm pháp luật. Bản thân chị Ngọc Trâm không còn tâm lý e ngại mà mạnh dạn tố giác các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, góp phần cùng địa phương giữ gìn ANTT.

Sau thời gian hoạt động, CLB “Phụ nữ với pháp luật” phường Long Hưng thu hút nhiều hội viên phụ nữ tham gia. CLB có khoảng 25 thành viên chính thức và mời thêm các chị em, hộ gia đình cùng sinh hoạt. CLB họp định kỳ hằng tháng, quý; qua đó các hội viên có dịp giao lưu, trao đổi nhiều thông tin về pháp luật, tình hình ANTT địa phương; các kỹ năng, kiến thức về nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính; phòng chống tệ nạn xã hội, các loại tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em, mua bán người…  Từ đó, cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, CLB vận động hội viên tham gia tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục giúp đỡ, tạo việc làm cho đối tượng vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng, góp phần ngăn ngừa phát sinh tội phạm.

Nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, thời gian qua, Hội LHPN phường Long Hưng phối hợp các ban, ngành xây dựng nhiều mô hình, CLB, tổ, đội, nhóm phụ nữ với pháp luật. Bà Tô Thị Thành An, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hưng, cho biết: “Thông qua các mô hình, hoạt động, nhận thức về pháp luật của hội viên phụ nữ trên địa bàn ngày càng được nâng lên. Qua đó, nhiều chị em chủ động, tích cực hơn trong việc tìm hiểu pháp luật, hăng hái tham gia vào các hoạt động xã hội, tập trung phát triển kinh tế, sống lành mạnh, giáo dục các thành viên trong gia đình không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tiến tới xây dựng hạt nhân gia đình vững mạnh. Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ANTT ở địa phương”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

 

Chia sẻ bài viết