05/05/2008 - 16:20

Kỷ niệm 190 năm Ngày sinh của Các Mác:

Tư tưởng vĩ đại của Các Mác soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Ngày 4-5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 190 năm ngày sinh của Các Mác (5/5/1818 - 5/5/2008) - Người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Dự lễ có các đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội...và đại diện các ban, ngành của thành phố Hà Nội và các đồng chí lão thành cách mạng.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hữu Nghĩa khẳng định: Các Mác là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, cuộc đời và sự nghiệp của Người sẽ sống mãi trong khối óc, trái tim của hàng triệu con người yêu tự do, hòa bình, công lý và chính nghĩa. Một người mà chính kẻ thù tư tưởng cũng phải nghiêng mình kính phục trước đạo đức sáng ngời và trí tuệ vô song. Các Mác là nhà khoa học thiên tài, đồng thời là nhà cách mạng vĩ đại, hai phẩm chất ấy thống nhất làm một trong con người của ông. Giá trị học thuyết Mác không phải ở chỗ mọi câu nói của Các Mác đều là chân lý vĩnh cửu, những người cách mạng cứ thế mà áp dụng, không cần xem xét điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, mà là kim chỉ nam cho hành động. Trong di sản lý luận đồ sộ, sâu sắc của Các Mác, công lao to lớn và đầu tiên là ông đã xây dựng một thế giới quan và phương pháp luận mới, khoa học và cách mạng, đem lại cho nhân loại và cho giai cấp công nhân một công cụ vĩ đại để nhận thức và cải tạo thế giới. Đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng, mở rộng và áp dụng vào lịch sử xã hội trở thành chủ nghĩa duy vật lịch sử. “Đây là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học - Một lý luận khoa học hết sức hoàn chỉnh và chặt chẽ đã thay cho sự lộn xộn và tùy tiện vẫn ngự trị từ trước đến nay trong quan niệm về lịch sử chính trị”.

  Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hữu Nghĩa đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)
Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin được thể hiện ở chỗ nó soi sáng các nhiệm vụ lịch sử đã chín muồi của nhân loại, đó là nhiệm vụ giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột, khỏi mọi sự tha hóa... Học thuyết Mác chứng minh rằng sự giải phóng nhân loại thống nhất với sự giải phóng giai cấp công nhân, coi giai cấp công nhân là “trái tim” của sự giải phóng. Mác đã chứng minh rằng giai cấp công nhân chỉ có thể tiến hành công cuộc giải phóng mình bằng con đường cách mạng chứ không bằng con đường cải lương. Giai cấp công nhân phải liên minh với các giai cấp, tầng lớp lao động khác để giành lấy chính quyền.

Mác là người đầu tiên vạch ra nguyên lý cách mạng không ngừng, cũng là người đầu tiên chỉ ra khả năng những nước chậm phát triển không nhất thiết phải kinh qua chế độ tư bản chủ nghĩa mà có thể tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để chuyển từ cách mạng dân chủ sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đây là nguyên lý vô cùng quan trọng đối với những nước như Việt Nam và Đảng ta đã vận dụng rất sáng tạo nguyên lý này của Các Mác. Trong hơn ba phần tư thế kỷ vừa qua, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, là Kim Chỉ Nam cho cách mạng Việt Nam. Đảng ta luôn xuất phát từ những đặc điểm của cách mạng Việt Nam để vận dụng chủ nghĩa Mác- Lê nin và dùng quan điểm, phương pháp luận Mác - Lê nin để phân tích những đặc điểm nước ta, từ đó đề ra đường lối và phương pháp cách mạng phù hợp với đặc điểm dân tộc. Tư tưởng của Các Mác và chủ nghĩa Mác - Lênin không những đã soi sáng con đường của dân tộc ta đi từ cuộc đời nô lệ tối tăm đến độc lập, tự do mà còn tiếp tục soi sáng công cuộc đổi mới, xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nhân dân ta hiện nay. Thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử của hơn 20 năm đổi mới của nước ta là sự khẳng định một lần nữa tính đúng đắn, sức sống của chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn của đường lối xây dựng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta.

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết