03/04/2013 - 21:22

Từ 15-4 tăng phí đào tạo và sát hạch lái xe

(CT)- Theo Thông tư 23/2013/TT-BTC ngày 27-2-2013, của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, phí đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ sẽ tăng từ ngày 15-4. Cụ thể: Bộ Tài chính quy định phí thi sát hạch lý thuyết lái mô tô (hạng A1, A2, A3, A4) là 40.000 đồng/lần (mức cũ 30.000 đồng), thực hành 50.000 đồng/lần (mức cũ 40.000 đồng); phí thi sát hạch lý thuyết lái ô tô (hạng B1, B2, C, D, E, F) là 90.000 đồng/lần (mức cũ 70.000 đồng), thực hành trong hình 300.000 đồng/lần (mức cũ 230.000 đồng), thực hành trên đường giao thông công cộng 60.000 đồng/lần (mức cũ 50.000 đồng).

Mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được áp dụng thống nhất trên cả nước. Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, cơ quan thu phí được trích lại một phần tiền phí thu được khoảng 30% trên tổng số tiền phí thực thu được để trang trải chi phí cho việc tổ chức sát hạch và thu phí.

THU HOÀI

Chia sẻ bài viết