27/06/2017 - 21:40

Triển khai xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu tại TP Cần Thơ

(CT)- Sáng 27-6, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Chương trình 100 Thành phố có khả năng chống chịu (Chương trình 100RC) tổ chức Hội thảo "Triển khai xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu tại TP Cần Thơ".

Hội thảo nhằm trao đổi thông tin giữa các bên có liên quan ở TP Cần Thơ và Chương trình 100RC; bàn cách tiếp cận, quy trình và kế hoạch xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu tại TP Cần Thơ; công bố các quyết định của UBND thành phố về việc thành lập Văn phòng Dự án "100 thành phố có khả năng chống chịu" tại TP Cần Thơ và Ban Cố vấn dự án... Ngoài ra, các đại biểu tham gia hội thảo còn tập trung đánh giá bối cảnh của TP Cần Thơ, rà soát các hoạt động liên quan đến khả năng chống chịu, đánh giá khả năng chống chịu, các cú sốc và áp lực của thành phố (ngập lụt đô thị, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng xuống cấp…).

Tháng 5-2016, TP Cần Thơ được lựa chọn trở thành một trong 100 thành phố xây dựng chiến lược tăng cường khả năng chống chịu. Đây là chương trình sáng kiến của Quỹ Rockefeller nhằm hỗ trợ các thành phố thành viên tăng cường năng lực chống chịu với các thách thức về vật chất, xã hội và kinh tế. Thời gian qua, thành phố tổ chức thành công hội thảo khởi động dự án, thành lập Văn phòng dự án 100 thành phố có khả năng chống chịu tại TP Cần Thơ, hội thảo tập tuấn truyền thông dự án. Dự kiến cuối năm 2018 sẽ công bố Chiến lược chống chịu của TP Cần Thơ.

ANH KHOA - T.TRINH

Chia sẻ bài viết