11/08/2017 - 11:05

Triển khai kế hoạch khảo sát xây dựng Đề án phát triển TP Cần Thơ thành đô thị thông minh

(CT)- Chiều 10-8, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội thảo giới thiệu và triển khai kế hoạch khảo sát xây dựng Đề án phát triển TP Cần Thơ thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025.

Theo VNPT, đơn vị xây dựng đề án này theo các nguyên tắc là: bám sát định hướng phát triển của Chính phủ và phù hợp với điều kiện đặc thù của TP Cần Thơ; lấy người dân, du khách làm trọng tâm; xây dựng đô thị thông minh cần tham khảo các xu hướng nổi bật, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới; xác định rõ các giải pháp có thể triển khai ngay để sớm mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền thành phố. Đồng thời, xây dựng đô thị thông minh trên nền tảng công nghệ hiện đại, đồng bộ, có khả năng kết nối cao và an toàn, bảo mật; đảm bảo sự đồng bộ giải các giải pháp công nghệ và phi công nghệ; thiết lập nền tảng mở, dữ liệu mở để khuyến khích doanh nghiệp và người dân cùng tham gia.

VNPT xây dựng Đề án gồm: khảo sát và đánh giá hiện trạng; xây dựng lộ trình cho các lĩnh vực trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm thực tiễn thế giới; xác định các sáng kiến triển khai sớm, xây dựng đề án trình lãnh đạo thành phố phê duyệt và phấn đấu phê duyệt trong năm 2017.

Sau khi đề án được phê duyệt sẽ triển khai các giải pháp ưu tiên như: xây dựng hạ tầng ICT sẵn sàng cho đô thị thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên để triển khai (chính quyền điện tử, giao thông, y tế, giáo dục, an ninh an toàn…)…

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, Đề án phát triển TP Cần Thơ thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025 phải được hoàn thành, phê duyệt trong năm 2017. Có đề án thành phố mới bắt tay vào những hành động cụ thể, để triển khai thực hiện xây dựng đô thị thông minh…

 ANH KHOA

Chia sẻ bài viết