09/08/2013 - 21:46

Triển khai Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội

Chiều 9-8, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội trong các tháng cuối năm 2013 và năm 2014.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì Hội nghị.

Theo Nghị quyết 45/2013/QH13 của Quốc hội, tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2013) Quốc hội sẽ thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, 9 luật và cho ý kiến 13 dự án luật. Tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2014), Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 13 dự án luật và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, cho ý kiến về 15 dự án luật. Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2014), Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 16 dự án luật và cho ý kiến về 12 dự án luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong các tháng cuối năm 2013 và năm 2014 rất nặng so với các năm trước đây, trong đó có nhiều dự án quan trọng như dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước, các luật liên quan đến quyền cơ bản của công dân và các luật phục vụ tái cấu trúc nền kinh tế; có những dự án phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung phức tạp.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan trình dự án, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan, tổ chức hữu quan tập trung trao đổi về tình hình triển khai thực hiện, những kết quả đạt được, đặc biệt là việc xác định và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, nổi cộm. Các bên liên quan nêu lên những vấn đề còn đặt ra trong quá trình chuẩn bị 10 dự án được dự kiến trình Quốc hội thông qua và 13 dự án trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6. Các đại biểu đã thảo luận về tình hình chuẩn bị các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; những giải pháp nhằm hoàn thành tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh mà Quốc hội đã đề ra; trong đó có giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Chia sẻ bài viết