20/06/2009 - 09:48

Trà Vinh

Trên 1.300 sinh viên tốt nghiệp sẽ được bố trí việc làm

Bà Sơn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh-Trưởng Ban chỉ đạo Đề án phân công sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm trong giai đoạn 2009 - 2012, cho biết: Theo số liệu thống kê của Sở Nội vụ toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 1.322 sinh viên đã tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm. Đề án phân công sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm trong giai đoạn 2009 – 2012 được xây dựng nhằm giải quyết việc phân công và bố trí hết số sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm trên địa bàn tỉnh phù hợp với nhu cầu và khả năng bố trí việc làm của từng ngành. Theo đề án này, từ nay đến năm 2010, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các huyện, thị xã tuyển dụng và bố trí hết số sinh viên tốt nghiệp vào các cơ quan Nhà nước phù hợp với ngành nghề đào tạo, cơ cấu công việc của từng đơn vị. Cụ thể Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, bố trí khoảng 300 người, Sở Y tế 1.393 người, Sở Giáo dục và Đào tạo 700 người, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có phương án tư vấn, giới thiệu việc làm cho 536 người.

Chỉ tính riêng trong năm 2008, tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận và bố trí 274 sinh viên tốt nghiệp đại học về xã, phường, thị trấn công tác. Trong đó có 122 người được tuyển dụng và bố trí vào các chức danh cán bộ-công chức; 67 người bố trí vào các chức danh cán bộ không chuyên trách.

NG.D

Chia sẻ bài viết