13/04/2024 - 17:17

TP Cần Thơ tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có các công văn yêu cầu các sở, ban ngành thành phố, quận, huyện tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai một số nội dung trọng tâm về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Theo đó, đối với Công văn số 1388/UBND-KGVX về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng nhằm thực hiện Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 7-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng. Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Công văn số 1395/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND thành phố giao giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND quận, huyện trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và pháp luật nếu các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin (HTTT) theo cấp độ hoặc để xảy ra mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước. Tổ chức quán triệt, phổ biến đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để rà soát, nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng; chỉ đạo các đơn vị vận hành HTTT thuộc phạm vi quản lý thay đổi căn bản về nhận thức, xác định hồ sơ đề xuất cấp độ là cơ sở để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo quy định, là căn cứ quan trọng để xác định và bố trí nguồn lực triển khai cũng như đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin mạng. Ưu tiên triển khai HTTT trên các hạ tầng số (Trung tâm dữ liệu thành phố, dịch vụ điện toán đám mây) đã được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin để kế thừa các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin đã có; đảm bảo 100% HTTT do cơ quan, địa phương quản lý, vận hành phải được phê duyệt cấp độ an toàn HTTT và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt…

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện có liên quan tổ chức thực thi hiệu quả, thực chất, thường xuyên, liên tục công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình “4 lớp”; nhất là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và duy trì liên tục, ổn định kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết