29/09/2010 - 09:27

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

(TTXVN)- Ngày 27-9, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số: 1785-QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Theo đó, ngày 1-7-2011 sẽ tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của nông nghiệp nông thôn Việt Nam; thiết lập căn cứ để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới và mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung điều tra bao gồm: thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (số lượng đơn vị sản xuất, số lao động và cơ cấu lao động, quy mô sản xuất, năng lực sản xuất...); thực trạng nông thôn (thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn); thông tin về cư dân nông thôn (điều kiện sống, tình hình vay vốn, đào tạo nghề...). Thời gian thực hiện thu thập số liệu của cuộc Tổng điều tra là 30 ngày, bắt đầu từ 1-7 đến 30-7-2011. Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12-2011. Kết quả chính thức công bố vào quý III năm 2012.

Thủ tướng cũng quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp: Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện. Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng Ban, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê là Phó Trưởng Ban Thường trực và các Ủy viên là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan.

Chia sẻ bài viết