22/09/2010 - 08:05

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Nam bộ kháng chiến

Sáng 21-9, tại Nhà hát Thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2010). Đến dự có: Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải; nhiều đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND...

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Dương Quan Hà ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, không khuất phục của nhân dân Nam bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, kiên quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc trước dã tâm xâm chiếm nước ta lần thứ hai của thực dân Pháp, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Dương Quan Hà nhấn mạnh: Tinh thần đại đoàn kết, kiên cường đấu tranh cho độc lập dân tộc là truyền thống quý báu của nhân dân ta, được ngời sáng trong Nam bộ kháng chiến. Truyền thống ấy luôn được gìn giữ và nâng cao trong nhiều năm đấu tranh gian khổ tiếp theo trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cả trong thời bình xây dựng đất nước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố cũng đã kêu gọi nhân dân thành phố: Tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết của Nam bộ kháng chiến, truyền thống chiến đấu kiên cường của đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong các phong trào chống giặc ngoại xâm, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các giới, các tầng lớp nhân dân thành phố hơn lúc nào hết hãy phát huy mạnh mẽ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính năng động, sáng tạo, chung sức, chung lòng, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đạt được thành quả toàn diện của công cuộc đổi mới để góp phần vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố, xây dựng TP Hồ Chí Minh xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Cũng với tinh thần ngày Nam bộ kháng chiến, đại diện cán bộ kháng chiến và đại diện tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đã bày tỏ quyết tâm giữ vững, phát huy truyền thống hào hùng của Nam bộ kháng chiến, tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng và phát triển thành phố, góp phần phát triển đất nước.

HOÀNG LIÊN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết