19/03/2011 - 08:59

Tổ chức tiếp công dân phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Sáng 18-3, Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tiếp dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII.

Theo Kế hoạch tiếp công dân, Ban Dân nguyện chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương triển khai việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước; qua công tác tiếp dân và khi cần thiết, đề xuất thành lập đoàn công tác về địa phương xem xét, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước có nhiệm vụ phân công tiếp công dân, phân loại đơn, thư để xử lý theo đúng quy định; báo cáo tình hình tiếp công dân và việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử. Đối với những nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu HĐND các cấp, Trụ sở hướng dẫn, chuyển đơn, thư đó đến các tổ chức phụ trách bầu cử có thẩm quyền giải quyết. Đối với những nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội, Trụ sở tập hợp, chuyển về Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử vào cuối mỗi ngày.

Ban Dân nguyện cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại địa phương, chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, đặc biệt là những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người; vụ việc tồn đọng, chưa được giải quyết dứt điểm. Ban Dân nguyện cùng đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp dân tại Trụ sở tăng cường cán bộ tiếp dân hàng ngày từ 21-3-2011 đến kết thúc cuộc bầu cử.

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết