24/09/2018 - 09:04

Tổ chức các khóa tập huấn hỗ trợ kiến thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 3199/UBND-KT Cần Thơ về việc tổ chức các khóa tập huấn hỗ trợ kiến thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến: Thuận chủ trương tổ chức các khóa tập huấn hỗ trợ kiến thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ, theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư. UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng nội dung tổ chức khóa tập huấn đảm bảo nội dung, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng. Kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh đã được UBND thành phố giao (tại Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 8-12-2017)...

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đề xuất tổ chức Khóa tập huấn về “Hướng dẫn khai báo thuế ban đầu” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, số lượng 120 người, thời gian dự kiến ngày 30-10-2018. Khóa tập huấn về “Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, số lượng 120 người, thời gian dự kiến ngày 30-10-2018.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết