02/06/2019 - 17:46

Tình hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Nội dung trả lời của Sở Tư pháp như sau:

Trong nhiều năm qua, một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong công tác PBGDPL là “tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội…”. Chính vì thế, PBGDPL là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả để góp phần vào việc nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân.

Thời gian qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, đặc biệt, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng - có nhiều đổi mới trong công tác PBGDPL. Ngoài việc kịp thời triển khai, phổ biến các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua, còn thường xuyên tuyên truyền các quy định pháp luật gắn liền với đời sống, sinh hoạt của người dân. Một số mô hình mang lại hiệu quả, như tổ chức hội nghị, họp, tập huấn cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm phổ biến văn bản luật mới và bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho đối tượng này. Năm 2018, các cấp, các ngành đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nội bộ cơ quan, ban, ngành và tuyên truyền ra nhân dân được 51.711 cuộc với 1.516.665 lượt người dự.

Đối với các nội dung luật tác động rộng đến các tầng lớp nhân dân, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Sở Tư pháp tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến (Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng) tuyên truyền đến các điểm cầu của 9 quận, huyện và 85 xã, phường, thị trấn với gần 7.500 lượt người dự; đối tượng tham dự là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể các cấp, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ pháp luật, Trưởng ấp, Trưởng khu vực trên địa bàn.

Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn hằng năm, tập trung vào những quy định mới mà người dân cần biết; năm 2018, Sở Tư pháp tham mưu phát động cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nhằm tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội cho đối tượng thanh, thiếu niên trên địa bàn; đã phát hành 120.000 phiếu dự thi, thu hút gần 100.000 người tham gia dự thi. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã phối hợp tổ chức 65 cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng nhiều hình thức, thu hút 131.797 lượt người tham dự.

Chia sẻ bài viết