09/06/2021 - 23:01

Tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tổng tham mưu của thành phố trên lĩnh vực kế hoạch, đầu tư 

(CT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Cùng dự có đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. 

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo tại buổi làm việc.  Ảnh: MINH HUYỀN

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo tại buổi làm việc.  Ảnh: MINH HUYỀN

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Mạnh chỉ đạo Sở KH&ĐT cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tổng tham mưu của thành phố trên lĩnh vực kế hoạch, đầu tư. Trước hết là tập trung tham mưu thành phố cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW (ngày 5-8-2020) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp ý Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến cơ chế chính sách đặc thù cho TP CầnThơ. Đối với việc xây dựng Quy hoạch tổng thể TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy hoạch tích hợp, phải trên cơ sở kế thừa các quy hoạch cũ và rà soát các phân khu chức năng, tính toán đưa vào quy hoạch các dự án mới để tối ưu hóa việc khai thác hiệu quả các nguồn lực. Cần thúc đẩy tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đôn đốc các ngành, các quận huyện sớm hoàn thành để trình xin ý kiến HĐND thành phố về việc bổ sung các dự án mới. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư mới với quy mô lớn. Các nút thắt còn tồn tại trong đầu tư công phải được tháo gỡ quyết liệt gắn với cơ chế giám sát thường xuyên để đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả giải ngân vốn. Tiếp tục tham mưu các giải pháp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch COVID-19. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Sở KH&ĐT tiếp tục kiện toàn bộ máy, sắp xếp nhân sự để tạo những chuyển biến mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được thành phố giao.

Là cơ quan đảm nhiệm chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, từ đầu năm đến nay, Sở KH&ĐT đã tích cực tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch, KH&ĐT, tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế xã hội; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp… Đơn vị đã thẩm định và đang trình UBND thành phố, HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 24 dự án; điều chỉnh đầu tư 2 dự án, trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh 2 dự án đầu tư. Sở đã phê duyệt 27 kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình UBND thành phố 3 kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sở phê duyệt 11 kế hoạch, trình UBND thành phố 8 kế hoạch, phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra thực tế công trường xây dựng các dự án trọng điểm; tham mưu UBND thành phố trình dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Sở cũng đã giải quyết xong 8/37 hồ sơ đề xuất dự án của các nhà đầu tư. Đồng thời, đang triển khai lập Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết