02/04/2014 - 22:18

Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính phục vụ

(CT)- Theo Sở Nội vụ TP Cần Thơ, trong quý I năm 2014, các sở, ban ngành thành phố đã thực hiện 53 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; UBND quận Ô Môn cũng triển khai 7 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của 3 lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, Xây dựng và Hộ tịch. Ngoài ra, quận còn lắp đặt camera tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận và 7/7 phường để lãnh đạo các cấp có thể giám sát tinh thần, thái độ, giờ giấc làm việc của CBCCVC; tổ chức lấy ý kiến đánh giá Công chức tại Bộ phận Một cửa quận bằng phần mềm điện tử. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại 14 đơn vị sở, ban ngành, quận, huyện.

Ông Phạm Văn Nhỏ, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2014 Sở tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đề án 30 của Chính phủ, cập nhật kịp thời các bộ thủ tục hành chính khi có thay đổi, bổ sung. Đẩy mạnh triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp sở, cấp huyện, cấp xã. Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp; phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố tiến hành triển khai kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và công dân khi tiếp xúc với cơ quan, hành chính nhà nước để phục vụ chấm điểm chỉ số CCHC thành phố năm 2014...

P.N

Chia sẻ bài viết