16/07/2017 - 20:51

Tích cực mời gọi đầu tư vào Bến Tre

Giai đoạn 2016-2020, Bến Tre phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,5%/năm; GDP bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD; vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 80.000 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5,7 tỉ USD; doanh thu du lịch đạt trên 6.600 tỉ đồng; phấn đấu trong 5 năm tới có thêm 2.500 doanh nghiệp đăng ký mới…

Chia sẻ bài viết