09/12/2023 - 15:20

Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục 

Tại hội thảo Chuyển đổi số (CÐS) trong ngành Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ (hội thảo) do Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) thành phố vừa tổ chức, nhiều đại biểu quan tâm đến việc tăng cường đầu tư các nguồn lực, song song với nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ mới vào hoạt động quản lý, dạy và học. Công tác này cần được thực hiện đồng bộ ở các cấp học nhằm đẩy nhanh quá trình CÐS trong toàn ngành.

Đại biểu tìm hiểu thiết bị công nghệ phục vụ CĐS trong giáo dục tại hội thảo Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ.

Đại biểu tìm hiểu thiết bị công nghệ phục vụ CĐS trong giáo dục tại hội thảo Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ. 

Vẫn còn nhiều khó khăn...

Năm học 2023-2024, TP Cần Thơ có 467 cơ sở giáo dục các cấp học. Trong đó, 100% cơ sở giáo dục mầm non và trung học có giáo viên phụ trách giảng dạy môn tin học, còn ở bậc tiểu học là 87%. Có 100% cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học sử dụng hiệu quả các phần mềm, ứng dụng cơ bản vào việc giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá, quản lý học sinh, hoạt động khác. Các cơ sở giáo dục đều có ít nhất 1 đường truyền Internet, đa số được trang bị từ 2 đường truyền Internet trở lên (từ các nhà cung cấp: Viettel, VNPT, MobiFone); tốc độ đường truyền (từ 100Mbps trở lên) cơ bản bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Ông Huỳnh Thanh Lộc, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ÐT TP Cần Thơ, cho biết, Sở đã xây dựng Trung tâm điều hành giáo dục thông minh phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động của ngành. Tất cả cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý trong ngành trên địa bàn sử dụng thanh toán điện tử. Các cơ sở giáo dục đều có phòng máy tính, máy chiếu dùng chung; số phòng học có thiết bị thông minh bước đầu được đầu tư trang bị.

Những năm qua, ngành GD&ÐT thành phố triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và CÐS, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, từng bước tiến tới hình thành nền hành chính, giáo dục điện tử, nâng cao chất lượng GD&ÐT. Tuy nhiên, CÐS trong ngành GD&ÐT Cần Thơ vẫn còn một số hạn chế như hệ thống đường truyền chưa ổn định; tính đồng bộ của hệ thống đôi lúc chưa bảo đảm. Số phòng học được trang bị thiết bị thông minh còn ít, chưa tương xứng với yêu cầu đổi mới và thực hiện kế hoạch CÐS, giáo dục thông minh; việc ứng dụng các phần mềm trong dạy học, quản lý trường học của một số cán bộ quản lý, giáo viên ở một số đơn vị chưa hiệu quả… Ông Huỳnh Thanh Lộc cho biết vẫn chưa xây dựng được hạ tầng số đồng bộ ở tất cả các cơ sở giáo dục. Việc đầu tư hạ tầng, nền tảng số ở các cơ sở chủ yếu tự phát, trang bị theo nhu cầu sử dụng của đơn vị, chưa có quy chuẩn chung.

Những giải pháp đẩy mạnh CĐS trong giáo dục

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng việc CÐS trong GD&ÐT có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện như Nghị quyết số 02-NQ/TU, Kế hoạch số 241/KH-UBND... Ðặc biệt, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND triển khai thực hiện Ðề án Xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó đối với lĩnh vực giáo dục thông minh có các nhiệm vụ giải pháp để tập trung thực hiện.

Chẳng hạn như, thành phố xây dựng Trung tâm Ðiều hành giáo dục thông minh gắn với việc hình thành cơ sở dữ liệu quản lý toàn ngành GD&ÐT thành phố; trang bị các phương tiện, thiết bị ứng dụng CNTT vào các phòng học, giúp học sinh có môi trường học tập hiện đại, chủ động, sáng tạo, năng động; hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy... Xây dựng hệ thống thư viện điện tử của các trường học nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển quy hoạch tổng thể của thành phố trong giai đoạn mới; chia sẻ, kết nối dữ liệu và thông tin giữa thư viện trường học với thư viện thành phố, thư viện của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng…

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, ứng dụng hay, nền tảng tiêu biểu có thể áp dụng, cũng như đề xuất phương pháp, chương trình để triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CÐS. Ví như mô hình phòng học thông minh và thư viện điện tử; nền tảng và các giải pháp CÐS cũng như ứng dụng phần mềm trong CÐS cho GD&ÐT, hệ sinh thái giáo dục thông minh VnEdu 4; MobiEdu - Nền tảng CÐS giáo dục… Theo đại diện MobiFone Cần Thơ, bộ giải pháp MobiEdu dành cho trường phổ thông tại Việt Nam (K12), đáp ứng các quy định mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. MobiEdu cung cấp các giải pháp quản lý, đào tạo dành cho các sở ban ngành, trường học, các trung tâm đào tạo, giáo viên và giải pháp đào tạo nội bộ. Ðồng thời, MobiEdu cung cấp các nội dung học tập phong phú dành cho mọi lứa tuổi, các chuyên trang ôn luyện, học tập, thi thử với ứng dụng AI...  

TP Cần Thơ đang phấn đấu đến năm 2030 sẽ thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố thực hiện CÐS tốt; tiên phong thử nghiệm công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống và làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn và rộng khắp. Theo ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ÐT TP Cần Thơ, để cùng thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu chung, hằng năm sở đã xây dựng kế hoạch cụ thể, khả thi về CÐS; cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp, chuẩn bị các nguồn lực để thực hiện CÐS của ngành. Ðồng thời đề nghị các Phòng GD&ÐT, các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà cung ứng giải pháp công nghệ trong triển khai thực hiện kế hoạch CÐS. Trong đó tập trung xây dựng phòng học thông minh, phòng học đa phương tiện; tổ chức các hội thảo, hội nghị trực tuyến. Triển khai hệ thống quản lý tổng thể (ERP), các ứng dụng trên di động phục vụ tại các cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành GD&ÐT; tiếp tục khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin giáo dục giữa các cơ quan quản lý giáo dục của địa phương với các cơ sở giáo dục, với Bộ GD&ÐT. Trên cơ sở đó, khai thác sử dụng hệ sinh thái giáo dục xung quanh cơ sở dữ liệu dùng chung.

Song song đó, các đơn vị đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, cán bộ phụ trách CNTT phục vụ CÐS; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sử dụng và khai thác tốt các phần mềm ứng dụng, các phòng học thông minh, phòng học đa phương tiện. Các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục nói chung, cần phải “Chủ động - Hợp tác - Chia sẻ” để thực hiện thành công các mục tiêu CÐS trong giáo dục.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết