22/08/2013 - 21:53

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Đảng ủy Quân khu 7

Chiều 22-8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng lãnh đạo các tỉnh, thành liên quan về tình hình nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh và nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang quân khu đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về quốc phòng-an ninh. Duy trì nghiêm chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với các lực lượng của Bộ đứng chân trên địa bàn hoạt động có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, huấn luyện chiến sĩ mới, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng… Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu 7 đã triển khai toàn diện, sâu rộng công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo khí thế mới, sức bật mới trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những thành tích của Quân khu 7 đã đạt được trong thời gian qua, nhất là phối hợp với các tỉnh, thành phố trên địa bàn làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của đất nước.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn cần phối hợp với Quân khu 7 trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn vững chắc, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn… xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn chiến lược phía Nam của Tổ quốc.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết