15/09/2023 - 23:01

Thống nhất triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu hành chính TP Cần Thơ

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3641/UBND-XDÐT, ngày 14-9-2023 về phương án đầu tư dự án Khu hành chính TP Cần Thơ.

Theo đó, xét Công văn số 1267/BQLDA-KHTÐ ngày 8-9-2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố về việc xin ý kiến về phương án đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính TP Cần Thơ (lần 2), Chủ tịch UBND thành phố thống nhất chủ trương giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố triển khai thực hiện đầu tư toàn bộ hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính TP Cần Thơ (bao gồm giai đoạn 1, phần bị ảnh hưởng của giai đoạn 2). Ðồng thời, lập thủ tục đầu tư dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định. UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phần bị ảnh hưởng (khoảng 3,11 ha) của Trung tâm Văn hóa Tây Ðô - giai đoạn 2 để triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính TP Cần Thơ đảm bảo đồng bộ và tiến độ thực hiện.

 

MINH HUYỀN

 

 

Chia sẻ bài viết