08/08/2022 - 21:42

Thể lệ Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt”

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 07-6-2022 của UBND TP Cần Thơ về việc tổ chức Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt” và Công văn số 2988/UBND-NC ngày 01-8-2022 của UBND TP Cần Thơ về việc liên quan đến Thể lệ Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt”, ngày 2-8-2022, Ban Tổ chức Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt” ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong và ngoài thành phố.

- Các tác giả dự thi theo hình thức cá nhân tự do hoặc theo nhóm (trong trường hợp nhóm tham gia dự thi thì tác phẩm dự thi phải được gửi với tên của tất cả mọi người trong nhóm và tên trưởng nhóm. Trong trường hợp tác phẩm do nhóm tham gia đoạt giải thì giải thưởng cho tác phẩm là giải thưởng cho cả nhóm).

II. NỘI DUNG BÀI DỰ THI

Bài viết tham dự cuộc thi “Gương người tốt, việc tốt” phải giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đang công tác, học tập, sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ, có những cách làm hay, sáng tạo, những sáng kiến đem lại hiệu quả, thiết thực, có tính giáo dục cao; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố; công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện Chủ đề năm “Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố”, các phong trào thi đua trong điều kiện “bình thường mới”: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trong giai đoạn từ năm 2020 đến thời điểm dự thi.

III. HÌNH THỨC BÀI DỰ THI

a) Tác phẩm dự thi là những bài viết của cá nhân hoặc của nhóm tác giả, chưa từng dự thi tại các cuộc thi khác, các bài chưa được đăng báo hoặc nhân vật trong bài viết chưa được ghi nhận gương điển hình theo các phong trào do Ban Thi đua khen thưởng thành phố phát động.

b) Bài thi có thể viết tay hoặc đánh máy (trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Time New Roman), có độ dài khoảng 1.200 từ; có hình ảnh minh họa cho bài viết (nhân vật, mô hình, việc làm...) phù hợp với nội dung bài viết (cần ghi rõ nguồn, tên tác giả của ảnh minh họa). Khuyến khích các tác giả gửi bài viết tay dự thi.

c) Về quy định bài viết dự thi

- Số lượng tác phẩm dự thi: không giới hạn.

- Tác phẩm dự thi phải ghi rõ thông tin cá nhân:

+ Đối với bài viết cá nhân: Họ và tên tác giả, giới tính, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi công tác, số điện thoại của tác giả và của nhân vật được nêu trong bài viết dự thi, địa chỉ email (nếu có).

+ Đối với bài viết tập thể:  Tên nhóm tác giả, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi công tác, số điện thoại của nhóm tác giả và của nhân vật được nêu trong bài viết dự thi, địa chỉ email (nếu có).

d) Phương thức xét chọn bài viết dự thi

Hình thức xét chọn theo 2 vòng:

+ Vòng sơ khảo: chấm và chọn ra 16 bài viết của tập thể và 16 bài viết của cá nhân. Các bài viết này được đăng trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố để lấy ý kiến nhận xét, đánh giá rộng rãi trong Nhân dân. Bài thi được nhiều người đánh giá tích cực sẽ được xem xét ưu tiên xét khen thưởng trong trường hợp các bài thi có điểm số bằng nhau.

+ Vòng chung khảo: chấm và chọn ra các bài viết để trao giải theo cơ cấu giải thưởng.

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP BÀI DỰ THI BỊ LOẠI

-  Các bài viết sao chép dưới mọi hình thức hoặc có tranh chấp bản quyền.

- Bài thi của Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký của cuộc thi.

- Bài đã đạt giải ở những cuộc thi khác.

- Các bài đã được đăng báo hoặc nhân vật trong bài viết đã được ghi nhận gương điển hình theo các phong trào do Ban Thi đua khen thưởng thành phố phát động.

V. THỜI GIAN THI

a) Thời gian thi

Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày Ban Tổ chức công bố thể lệ cuộc thi đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Hạn cuối cùng nhận bài dự thi: Đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022 (tính theo dấu bưu điện hoặc thời điểm nộp trực tiếp tại nơi tiếp nhận hoặc thời điểm Ban Tổ chức nhận được Email có bài viết tham gia cuộc thi).

b) Địa chỉ tiếp nhận bài dự thi: Bài dự thi (kèm ảnh minh họa) gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) về Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ (Phòng Nghiệp vụ 1), địa chỉ: số 286 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, sđt: 02923829309 hoặc gửi file bài viết, file hình ảnh về địa chỉ email: cuocthiguongnguoitotviectot@gmail.com

c) Thời gian tổng kết và trao giải cuộc thi: Ban Tổ chức cuộc thi dự kiến tổng kết, trao giải cuộc thi tại Lễ Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 (Ngày 09/11)

VI. THANG ĐIỂM

- Bài thi được chấm theo thang điểm 10, trong đó:

+ Nội dung bài thi: 08/10 điểm

+ Hình thức bài thi: 02/10 điểm (có hình ảnh minh họa, bố cục, hình thức trình bày rõ ràng…)

- Điểm lẻ của bài thi được làm tròn: 0,25 điểm; 0,5 điểm; 0,75 điểm.

- Điểm của bài dự thi là điểm trung bình cộng của các Thành viên Ban Giám khảo.

VII. GIẢI THƯỞNG

Căn cứ Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định mức chi đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở. Cụ thể:

7.1. Đối với giải tập thể: dành cho bài dự thi của nhóm tác giả (gồm 16 giải)

- 01 giải nhất, Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kèm theo tiền thưởng trị giá: 7.000.000 đồng

- 02 giải nhì, Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá: 4.900.000 đồng

- 03 giải ba, Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá: 3.500.000 đồng

- 10 giải khuyến khích, Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá: 2.100.000 đồng

7.2. Đối với giải cá nhân: dành cho từng cá nhân viết bài dự thi (gồm 16 giải)

- 01 giải nhất, Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kèm theo tiền thưởng trị giá: 4.200.000 đồng

- 02 giải nhì, Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá: 2.100.000 đồng

- 03 giải ba, Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá: 1.400.000 đồng

- 10 giải khuyến khích, Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá: 800.000 đồng.

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ (Phòng Nghiệp vụ 1), địa chỉ: số 286 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, số điện thoại: 02923829309.

Mọi thông tin chi tiết truy cập vào Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tại địa chỉ: pbgdpl.cantho.gov.vn, mục Cuộc thi viết về  “Gương người tốt, việc tốt” 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

Chia sẻ bài viết