20/11/2008 - 08:14

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Thanh tra chính phủ cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo và kéo dài

* Xây dựng ngành Điều tra hình sự Quân đội vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn

Ngày 19-11, phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Thanh tra Chính phủ nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Thanh tra (23/11/1945-23/11/2008), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Ngành cần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đồng thời nâng cao năng lực, kiến thức gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ thanh tra toàn ngành, xứng đáng là “tai mắt của trên, là người bạn ở dưới”, củng cố lòng tin của nhân dân, nâng cao vị thế của ngành. Cần đổi mới công tác thanh tra theo hướng phân cấp, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền; tiến hành chủ động, đồng bộ các hoạt động thanh tra, tập trung thanh tra các lĩnh vực quan trọng, gắn chặt thanh tra kinh tế - xã hội với thanh tra công vụ, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, kéo dài, trong đó tập trung vào hai mảng quan trọng là đất đai và thu chi ngân sách.

Báo cáo về những kết quả đã đạt được, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nêu rõ: Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 79 cuộc thanh tra, đã kết thúc 74 cuộc, đã kết luận 61 cuộc, phát hiện tổng giá trị sai phạm 2.393 tỉ đồng, 6,78 triệu USD, 8.508 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 676 tỉ đồng, 0,95 triệu USD, kiến nghị xử lý hành chính 30 tập thể, 46 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 9 vụ. Thanh tra Bộ, ngành, địa phương đã triển khai 30.302 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 13.005 tỉ đồng, 21.006 ha đất; kiến nghị thu hồi về 9.123 tỉ đồng, 18.150 ha đất; xử lý kỷ luật hành chính 33 tập thể, 5.216 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 232 vụ với 400 người. Về kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 141 tỉ đồng; 928,3 ha đất; xử lý kỷ luật hành chính 1.776 người; chuyển cơ quan điều tra xử lý 65 vụ, 110 người. Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã trình Chính phủ Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung vào việc công khai, minh bạch các thủ tục và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tiến hành kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác nhằm hạn chế phát sinh tham nhũng. Thanh tra Chính phủ cũng tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, xây dựng quy chế, cơ chế vận hành nhằm tạo cơ sở pháp lý trong việc quy hoạch, tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chủ đạo điều hành.

* Sáng 19-11, Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Điều tra hình sự Quân đội (19/11/1948-19/11/2008) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Nhà nước trao tặng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh: Các cán bộ, chiến sĩ của ngành cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; không ngừng kiện toàn bộ máy, tăng cường kỹ thuật, nghiệp vụ, xây dựng lực lượng cán bộ, chiến sĩ điều tra hình sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn giỏi đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ngành Điều tra hình sự Quân đội cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc ngành Tư pháp, Công an nhân dân để phá những vụ án khó, phức tạp... Song song với công tác điều tra hình sự, việc quán triệt đường lối quan điểm của Đảng, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước phải được chú trọng, đặc biệt là trong việc quản lý, giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân nhằm cảm hóa, giác ngộ người phạm tội trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã trao tặng Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

THIỆN THUẬT - PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết