16/08/2015 - 20:47

TP CẦN THƠ

Thành công và những kinh nghiệm bước đầu qua tổ chức đại hội đảng cấp trên cơ sở

Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị Tổng kết đại hội (ĐH) các đảng bộ trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 11-8. Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy và Thường trực các cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy đã phân tích làm rõ những kết quả, ưu điểm, hạn chế qua tổ chức ĐH Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó, Thành ủy rút kinh nghiệm để chỉ đạo và tổ chức ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 sắp tới.

PHÁT HUY TRÍ TUỆ TẬP THỂ TRONG XÂY DỰNG VĂN KIỆN

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các đại biểu khẳng định việc xây dựng văn kiện ĐH các cấp ủy đã phát huy tốt trí tuệ của tập thể nên các văn kiện ĐH đạt chất lượng và yêu cầu. Theo đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt, sau khi soạn thảo xong dự thảo các văn kiện ĐH, Quận ủy đã chỉ đạo lấy ý kiến trong cán bộ chủ chốt quận, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành thành phố. Nhờ vậy, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết ĐH nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ sát thực tế địa phương, trong ĐH được đại biểu thống nhất cao. Đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Bí thư Quận ủy Ô Môn, nói: "BTV Quận ủy Ô Môn chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện và các ban, ngành liên quan nghiên cứu, thu thập thông tin, dữ liệu để xây dựng dự thảo văn kiện. Xây dựng xong dự thảo, Quận ủy chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong quận và các sở, ban, ngành thành phố để bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh. Với nỗ lực đó, văn kiện ĐH của quận bảo đảm nội dung theo yêu cầu của Thành ủy, nhất là dự thảo báo cáo chính trị xác định được các giải pháp cụ thể, khả thi trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của quận trong 5 năm tới nên trong ĐH được đại biểu thống nhất cao…".

Nhờ chuẩn bị chu đáo mọi mặt nên đại biểu dự ĐH thống nhất cao với văn kiện và nhân sự ĐH. Trong ảnh: Đại biểu dự ĐH Đảng bộ quận Thốt Nốt biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH.

Theo đánh giá của BTV Thành ủy, dự thảo báo cáo chính trị tại ĐH của các đảng bộ được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nên đã tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các báo cáo chính trị đã đề ra được giải pháp để phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh và đặc thù của địa phương. Điển hình như dự thảo báo cáo chính trị tại ĐH Đảng bộ quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt đề ra mục tiêu và giải pháp cụ thể để tập trung phát triển lĩnh vực công nghiệp, thương mại – dịch vụ; dự thảo báo cáo chính trị tại ĐH các đảng bộ huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh đề ra mục tiêu và các giải pháp cụ thể để tập trung xây dựng huyện đạt nông thôn mới, đô thị sinh thái, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao; dự thảo báo cáo chính trị tại ĐH các đảng bộ khối, ngành, trường học đã đề ra mục tiêu và các giải pháp cụ thể tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ... Nhờ vậy, trong ĐH đại biểu đã đánh giá và thống nhất cao.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CẤP ỦY KHÓA MỚI

Theo đánh giá của BTV Thành ủy, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được BTV các cấp ủy thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy. Làm rõ vấn đề này, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt, cho biết: "Khi tiến hành xây dựng phương án nhân sự, ngoài việc đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, BTV Quận ủy tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nơi công tác và nơi cư trú, thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự, qua đó đã đưa vào danh sách trình ĐH những ứng cử viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Nhờ vậy, nhân sự được giới thiệu bầu vào cấp ủy khóa mới tại ĐH được đại biểu thống nhất cao. Kết quả, ĐH đã bầu đủ 39 đồng chí vào cấp ủy khóa mới, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 20,51%, trẻ chiếm tỷ lệ 10,26%; tất cả bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định". Theo đồng chí Lê Cẩm Thoa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, công tác nhân sự ĐH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 được BTV Quận ủy thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên. Việc chuẩn bị nhân sự ứng cử cấp ủy khóa mới, BTV Quận ủy đã gắn với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021. Trong xây dựng phương án nhân sự, BTV Quận ủy chú trọng về yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn, trình độ. Nhờ vậy, ĐH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 đã đủ số lượng cấp ủy 43 đồng chí, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 32,55%, trẻ chiếm tỷ lệ 11,62%; tất cả cấp ủy đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 93,02% cấp ủy có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân…

Nhờ chuẩn bị nhân sự cấp ủy chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ và bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn, trình độ nên tại các ĐH các đại biểu thống nhất cao với danh sách nhân sự cấp ủy do đoàn chủ tịch đề cử. Kết quả, 16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức xong ĐH đã bầu 517 cấp ủy viên (tái cử 70,06%), trong đó nữ chiếm tỷ lệ 18,76%, trẻ chiếm tỷ lệ 8,32%; trình độ chuyên môn cao đẳng và đại học chiếm 78,53%, trên đại học chiếm 20,89%; trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân chiếm tỷ lệ 93,62%. So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này tỷ lệ nữ trúng cấp ủy tăng 4,48%, trẻ tăng 1,61%; cấp ủy có trình độ chuyên môn trên đại học tăng 10,07%, trình độ lý luận chính trị cao cấp và tương đương tăng 11,37%.

NHỮNG HẠN CHẾ CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Theo báo cáo của BTV Thành ủy, bên cạnh những ưu điểm, ĐH các đảng bộ trực thuộc Thành ủy vẫn còn một số hạn chế, như: Việc tổ chức thảo luận, đóng góp vào các dự thảo văn kiện tại ĐH có nơi chưa thực sự sôi nổi, chủ yếu phát biểu tham luận, ít ý kiến tranh luận; phương án nhân sự tuy bảo đảm về tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ, nhưng kết quả bầu cử một số nơi chưa bảo đảm yêu cầu cơ cấu theo quy định (có 5 đảng bộ tỷ lệ nữ trong cấp ủy dưới 15%); có 10 trường hợp tái cử cấp ủy nhưng không trúng cử, 2 trường hợp tái cử BTV nhưng không trúng cử…

Hội nghị cũng đã dành thời gian phân tích nguyên nhân tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy không đạt yêu cầu. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thới Lai, bày tỏ: "Khi xây dựng phương án nhân sự, BTV Huyện ủy đưa ra 9 cán bộ nữ ứng cử cấp ủy (chiếm hơn 19% tổng số ứng cử viên). Tại ĐH Đoàn Chủ tịch đã quán triệt kỹ về yêu cầu cơ cấu tỷ lệ nữ và trẻ, nhưng kết quả chỉ có 4 ứng cử viên nữ trúng cử cấp ủy…". Theo đồng chí Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, BTV Huyện ủy đã xây dựng phương án nhân sự cấp ủy có tỷ lệ cán bộ nữ bảo đảm theo yêu cầu và hướng dẫn. Tuy nhiên kết quả bầu cử chỉ có 5 ứng cử viên nữ trúng cử cấp ủy (chiếm tỷ lệ 12,82%). Qua phân tích nguyên nhân, nhiều đồng chí cho rằng do nguồn cán bộ nữ gặp khó khăn; một số cán bộ nữ được giới thiệu vào ứng cử cấp ủy nhưng do vị trí công tác chưa tương xứng nên đại biểu không ủng hộ…Có ý kiến cho rằng do một bộ phận đại biểu vẫn còn tư tưởng "trọng nam, khinh nữ" nên không bỏ phiếu cho ứng cử viên nữ…

Về một số trường hợp cấp ủy, ủy viên BTV tái cử không trúng cử, Thường trực một số quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, cho rằng nguyên nhân do vẫn còn một số hạn chế trong mối quan hệ cá nhân và trong quá trình công tác một số mặt chưa thể hiện được ưu điểm nổi trội. Một số hạn chế khác cũng được phân tích tại hội nghị như: một số đại biểu chưa thể hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu, bầu chọn cấp ủy theo kiểu cảm tính, còn tình trạng phiếu không hợp lệ, bầu cử số lượng cấp ủy thiếu nhiều so với quy định; công tác điều hành ĐH đôi lúc còn lúng túng, nhất là khi có phát sinh tình huống; một số nơi còn tình trạng chưa đoàn kết nên có đơn thư tố cáo nhân sự tham gia cấp ủy, tin nhắn mạo danh…

* * *

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị tổng kết đã khẳng định: Tất cả ĐH đã diễn ra đúng các nội dung theo chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy; đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới sát thực tế của địa phương, đơn vị; công tác chuẩn bị nhân sự bầu vào cấp ủy khóa mới chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, bảo đảm yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn, tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ trẻ. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH được đẩy mạnh. Công tác phục vụ và bảo vệ ĐH thực hiện chặt chẽ, chu đáo. Sự lãnh đạo chỉ đạo của BTV Thành ủy và từng đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy đối với từng đảng bộ sâu sát, chặt chẽ… Đây chính là những yếu tố làm nên sự thành công của ĐH các đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số hạn chế như: Một số nơi tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia vào cấp ủy không đạt theo yêu cầu; một số cấp ủy tái cử không trúng cử; công tác tuyên truyền ĐH ra nhân dân còn ít. "Thành ủy sẽ phát huy những ưu điểm, rút kinh nghiệm những hạn chế từ ĐH các đảng bộ trực thuộc Thành ủy để tổ chức ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp" – Đồng chí Bí thư Thành ủy nói.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết