16/03/2012 - 21:45

Tham vấn dự thảo Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam

(CT)- Sáng 16-3-2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Chiến lược tăng trưởng xanh (TTX) của Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến 2050 tại TP Cần Thơ. Tham dự hội thảo có đại diện các sở, ngành liên quan của các tỉnh, thành ĐBSCL.

Với định hướng đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, hoạt động đầu tư phát triển gia tăng mạnh mẽ. Vì thế việc điều chỉnh chiến lược tăng trưởng theo hướng TTX nhằm nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của nền kinh tế, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu... Chiến lược TTX bao gồm 3 nội dung chính: giảm phát thải khí nhà kính và phát triển năng lượng tái tạo, xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống và tiêu dùng. Từ đó đề ra những giải pháp thực hiện chiến lược. Chẳng hạn, xây dựng hoàn thiện thể chế, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất sự cần thiết thực hiện chiến lược TTX của Việt Nam trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu...

T. TRINH

Chia sẻ bài viết