17/01/2016 - 16:39

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy:

TẬP TRUNG TRÍ TUỆ, ĐÓNG GÓP NHIỀU VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG, GÓP PHẦN VÀO SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC

Từ ngày 20 đến 28-1-2016, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tổ chức Đại hội (ĐH) Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ có 16 đồng chí, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 43.500 đảng viên của Đảng bộ thành phố tham dự ĐH lần thứ XII. Các đại biểu sẽ tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp những vấn đề quan trọng để góp phần vào sự ổn định và phát triển của đất nước. Trước khi đoàn lên đường đến Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đã dành cho Báo Cần Thơ cuộc phỏng vấn. Đồng chí Trần Quốc Trung đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ĐH XII:

 

- ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên cả nước tham dự. ĐH có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng; đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; ĐH sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; có năng lực thực tiễn…ĐH diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước ta đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang đặt nhiều kỳ vọng vào quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp của Đảng để phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Vì vậy, ĐH lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong 5 năm tới là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 Thời gian qua, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng thành phố tổ chức nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Qua tổng hợp các ý kiến, những vấn đề gì được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố quan tâm góp ý nhiều, thưa đồng chí?

- Qua tổng hợp, có 8.083 lượt ý kiến bổ sung, làm rõ nhiều nội dung quan trọng trên từng lĩnh vực cụ thể. Nhiều ý kiến đã đề nghị Trung ương cần có cơ chế, chính sách hợp lý đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nước sạch nông thôn và xây dựng nông thôn mới, nhất là những xã đặc biệt khó khăn; thực hiện dứt điểm Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ và nhà ở an toàn cho người dân. Trung ương quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho vùng ĐBSCL, đặc biệt là TP Cần Thơ để thành phố thật sự là trung tâm của vùng.

Nhiều ý kiến đề nghị, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Trung ương cần có chính sách cụ thể, thiết thực để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ, nuôi thủy hải sản biển và hậu cần nghề cá. Đề nghị Trung ương nghiên cứu hoạch định đường lối phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của nền kinh tế đất nước và kinh tế quốc tế, không để nước ta tụt hậu xa hơn về kinh tế. Quan tâm đầu tư xây dựng các học viện, trường đại học ở vùng ĐBSCL để nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực của vùng; có biện pháp thiết thực trong quản lý văn hóa - xã hội và giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức xã hội. Trung ương cần có chính sách phù hợp hơn trong việc khám và điều trị bệnh có bảo hiểm y tế; có giải pháp đồng bộ khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến.

Trung ương cần có biện pháp mạnh mẽ hơn trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các nhà máy thủy điện cần có quy hoạch tổng thể, chú ý đến đời sống của nhân dân và tác động đến môi trường. Đề nghị Trung ương tăng cường trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại cho lực lượng quân sự đủ sức bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; cần tập trung hiện đại hóa một số binh chủng; chú trọng xây dựng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Trong đối ngoại và hội nhập quốc tế, Trung ương cần có giải pháp nêu cao tinh thần tự lực là chính, hạn chế phụ thuộc nhiều vào vay nợ nước ngoài.

 TP Cần Thơ thực hiện nhiều công trình chào mừng Đại hội XII của Đảng. Trong ảnh: Công trình khối nhà xưởng và thư viện điện tử Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ vừa hoàn thành - công trình chào mừng đại hội XII của Đảng. Ảnh: ANH DŨNG 

Trung ương cần có giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm, triệt để tệ nạn tham nhũng để xây dựng Đảng thật trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Đề nghị Trung ương bảo đảm thực hiện chính sách tiền lương, điều chỉnh mức lương tối thiểu phải bảo đảm được mức sống tối thiểu của người lao động; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Thành ủy đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố gửi về Tiểu ban Văn kiện ĐH lần thứ XII của Đảng.

 Tại ĐH XII của Đảng, trong nhiều nội dung góp ý, thảo luận chung, Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ còn chuẩn bị tham luận, góp ý những nội dung gì, thưa đồng chí?

- Tham dự tại ĐH lần thứ XII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ đã đăng ký tham luận chủ đề "Xây dựng TP Cần Thơ thực sự là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng ĐBSCL". Trong bài tham luận này, Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố phân tích vị trí, vai trò quan trọng của TP Cần Thơ đối với vùng ĐBSCL và cả nước; tình hình phát triển kinh tế của vùng ĐBSCL, vai trò của TP Cần Thơ đối với sự phát triển kinh tế của vùng và trọng trách của TP Cần Thơ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng và cả nước. Tham luận cũng đánh giá khái quát thực trạng giáo dục và đào tạo ở ĐBSCL và TP Cần Thơ; định hướng cơ cấu và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao theo ngành và những giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của TP Cần Thơ cho vùng ĐBSCL để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên cơ sở đó, Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đề xuất Trung ương cần ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ TP Cần Thơ về thu hút các nguồn vốn ODA và FDI đầu tư cho giáo dục đại học; tạo điều kiện cho TP Cần Thơ thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xây dựng các viện, trường, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo. Đề nghị Trung ương đầu tư đúng mức cho một số cơ sở đào tạo để làm trụ cột trong xây dựng hệ thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của TP Cần Thơ, trong đó có Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Phấn đấu xây dựng Trường Đại học Y dược Cần Thơ là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào công tác giảng dạy, khám và điều trị bệnh; từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất, tập trung đủ mọi nguồn lực để đủ điều kiện thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe sau năm 2020. Đề nghị Chính phủ tiếp tục triển khai đầu tư vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản cho Trường Đại học Cần Thơ để trường nâng cao hơn nữa năng lực đào tạo các lĩnh vực thế mạnh như: nông nghiệp, thủy sản, môi trường… đủ năng lực tiếp tục làm trụ cột đào tạo cán bộ giảng dạy cho các trường đại học trong vùng; đảm nhiệm vai trò đào tạo, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng ở nhiều lĩnh vực…

 Thưa đồng chí, ngay từ đầu năm, Thành ủy, UBND thành phố đã phát động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ĐH XII của Đảng. Theo đồng chí, các cấp, các ngành, từng địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào để bảo đảm phong trào thi đua đạt hiệu quả cao?

- Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu đại biểu HĐND các cấp... Với ý nghĩa đó, Thành ủy sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành phát động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội; gắn các phong trào thi đua với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị; trong đó, chú trọng thực hiện năm chủ đề 2016 của thành phố: "Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế". Các phong trào thi đua phải hướng đến mục tiêu giải quyết những vấn đề trọng tâm hiện nay về phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị, các công trình trọng điểm, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống thiên tai dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 18 khóa VIII đề ra.

Thành ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng.

 Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết