21/11/2022 - 19:58

Tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương 

(CT) - Ngày 21-11-2022, Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 515 của Thành ủy Cần Thơ (BCÐ) họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển TP Cần Thơ, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị (gọi chung là các nghị quyết của Trung ương) và các công trình trọng điểm.

Đồng chí Lê Quang Mạnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, Trưởng BCÐ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, Phó trưởng BCÐ; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng ban Thường trực BCÐ, đồng chủ trì cuộc họp.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HÐND và UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với các bộ ngành Trung ương trong việc tham mưu cụ thể hóa yêu cầu, nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW Bộ Chính trị; đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể, sát hợp tình hình thực tế của thành phố; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng đề án, dự án cụ thể, chương trình trọng điểm và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 59-NQ/TW và Chương trình số 03-CTr/TU vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo để tổ chức thực hiện. Ðối với Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cập nhật nội dung, đảm bảo phù hợp, kịp thời. Về Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 15 để triển khai thực hiện, UBND thành phố cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cụ thể để triển khai thực hiện. Các đơn vị đã phối hợp triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn; tích cực xúc tiến, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp ngoài nhà nước để kêu gọi đầu tư vào các dự án.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Ðồng chí đề nghị BCÐ, Ban Cán sự Ðảng UBND thành phố cần thống nhất quan điểm đánh giá kết quả bằng sản phẩm đầu ra cụ thể đã thực hiện được, chứ không phải các văn bản ban hành hay các cuộc họp đã tiến hành; quan trọng là các nghị quyết của Trung ương đi vào cuộc sống và thành phố thay đổi được gì, công trình triển khai đến đâu, dự án thực hiện hoàn thành như thế nào… Ðồng chí đề nghị thời gian tới các cơ quan cần tập trung, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành, chủ động phối hợp, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương. Ðồng chí đề nghị Ban Cán sự Ðảng UBND thành phố tiếp tục tham mưu cho BCÐ đánh giá thường xuyên việc tổ chức triển khai thực hiện để chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương. Ðối với Nghị quyết số 98/NQ-CP, Nghị quyết số 45/2022/QH15 đề nghị Ban Cán sự Ðảng UBND thành phố lập kế hoạch chi tiết xác định công việc, đơn vị và cá nhân, thời gian thực hiện cụ thể, không nên xác định thời gian theo giai đoạn; rà soát đánh giá tiến độ thực hiện; quyết liệt chỉ đạo điều hành thu ngân sách hiệu quả. Các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung rà soát và có biện pháp thực hiện hiệu quả nhằm đảm bảo tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Ðồng chí đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm đôn đốc triển khai thực hiện các dự án tái định cư và chủ động đề xuất UBND thành phố chỉ đạo thực hiện những khu tái định cư mới, cần thiết cho các công trình, dự án trọng điểm.

THANH THY

Chia sẻ bài viết