17/01/2022 - 19:09

Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy:

Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị và cơ chế đặc thù của TP Cần Thơ 

Đồng chí Lê Quang Mạnh phát biểu kết luận cuộc họp. 

(CT) - Sáng 17-1, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ họp kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Thành ủy năm 2021.

Ðại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Ðảng và Văn phòng Trung ương Ðảng đến dự. Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chủ trì cuộc họp.

Năm 2021, BTV Thành ủy chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Ðảng và Nhà nước kịp thời, có hiệu quả, có gần 99% đảng viên tham gia. Tập thể BTV Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đạt và vượt 11/19 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ đề ra; thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Với sự chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của tập thể BTV Thành ủy, sản xuất nông nghiệp vượt kế hoạch đề ra; môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chuyển biến tích cực; nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được triển khai xây dựng. Công tác giáo dục và đào tạo chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt yêu cầu, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch. Y tế cơ sở được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân. Chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm, nhất là đối với người nghèo, đối tượng chính sách, người lao động bị mất việc làm, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch COVID-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Đồng chí Trần Việt Trường phát biểu tại cuộc họp.

Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh được tăng cường. BTV Thành ủy không có trường hợp biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Ðảng bộ thành phố đã kết nạp được 1.635 đảng viên, đạt 102% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Ðảng.

Tập thể BTV Thành ủy thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm của mình. Cụ thể là, một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức công tác quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài nên các ngành kinh tế, các lĩnh vực tăng trưởng chậm, có 8/19 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của một số đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm so với yêu cầu. Năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của một số cấp ủy đảng, đảng viên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là đối với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp còn chậm so với kế hoạch đề ra, số đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật tăng so với năm 2020. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi có mặt diễn biến phức tạp...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, năm 2022, BTV Thành ủy quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm của năm 2021. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cao nhất các Nghị quyết của Ðảng, nhất là Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị và cơ chế đặc thù của TP Cần Thơ vừa được Quốc hội thông qua. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của toàn hệ thống chính trị; chú trọng lựa chọn kỹ lưỡng cán bộ, lấy chất lượng làm trọng để bổ nhiệm, sớm bổ nhiệm 3 giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Ðào tạo và Sở Y tế thành phố. Ðồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, trong những tháng đầu năm 2022, thành phố thực hiện quyết liệt, có hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, triển khai nhanh các công trình xây dựng cơ bản, thu ngân sách, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết