23/09/2013 - 21:25

ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH MẪN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY:

Tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2013

(CT)- Ngày 23-9-2013, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ họp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2013 và triển khai một số công tác trọng tâm quý IV năm 2013.

9 tháng qua, BTV Thành ủy tổ chức và chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức tốt các ngày lễ, kỷ niệm trong năm. Thành ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc hoàn thành việc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng, lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV. Thành ủy tổ chức họp mặt cán bộ được quy hoạch các chức danh chủ chốt thành phố giai đoạn 2013-2015, giai đoạn 2015-2020. Trong 9 tháng qua, BTV đã điều động, bổ nhiệm và luân chuyển 47 trường hợp; tổ chức kiểm tra, giám sát (KT, GS) việc khắc phục hạn chế sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và chương trình KT,GS năm 2013. Hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, nắm bắt kịp thời tình hình dư luận và các vấn đề liên quan đến đời sống, quyền lợi của người dân; tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, hướng tới chào mừng kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng đã kết nạp mới được 2.439 đảng viên, đạt tỷ lệ 106,04% kế hoạch năm 2013.

9 tháng năm 2013, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục có bước phát triển. Thành phố triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mang lại kết quả khá tốt. Ước 9 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 38.850 tỉ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện đạt 996 triệu USD, đạt 68,2% kế hoạch, tăng 10,2% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện đạt 273 triệu USD, đạt 78% kế hoạch, tăng 33,8% so với cùng kỳ; ước tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện 26.867 tỉ đồng, đạt 73% kế hoạch; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định... Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm nhiều hơn; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố ổn định…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tăng trưởng kinh tế duy trì mức tăng ổn định nhưng còn thấp so với mục tiêu đề ra; việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; thu hút đầu tư nước ngoài còn thấp, quy mô nhỏ, chưa có tín hiệu khởi sắc. Chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số cấp ủy chưa cao; công tác KT, GS các cấp chưa thật sự đi vào chiều sâu; hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận và các đoàn thể đôi lúc chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả chưa cao. Cải cách hành chính có quan tâm nhưng chưa thật sự đi vào chiều sâu. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn xảy ra nhiều…

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh: Thời gian tới, thành phố cần tập trung rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để có giải pháp chỉ đạo, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013. Triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; rà soát các dự án trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đối với nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, khắc phục các thủ tục còn gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư…

* Dịp này, BTV Thành ủy Cần Thơ cũng đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe và văn hóa thể thao ở các xã gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

THANH THY

 

Chia sẻ bài viết