06/07/2020 - 21:25

Tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự thành phố 

(CT)- Chiều 6-7, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ðảng ủy Quân sự (QS) thành phố, chủ trì hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2020 của Ðảng ủy QS thành phố.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, trao Bằng khen cho Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ðảng ủy QS thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó, Ðảng ủy QS thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ; thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt chỉ tiêu, chất lượng thanh niên trúng tuyển cao hơn so với năm 2019; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, huấn luyện chiến dịch, các quy định trực sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19… Ðảng ủy QS thành phố xây dựng hoàn chỉnh văn kiện, đề án nhân sự Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng QS thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua Ðảng ủy Quân khu 9 và Thành ủy đúng theo quy định; chỉ đạo tổ chức ÐH đảng bộ cấp cơ sở chặt chẽ, đúng kế hoạch; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị: Thời gian tới, Ðảng ủy QS thành phố tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức ÐH Ðại biểu Ðảng bộ QS thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, chặt chẽ, có chất lượng tốt; lãnh đạo công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị các cấp tăng cường các biện pháp, nắm chắc tình hình mọi mặt trên địa bàn; phối hợp hiệu quả với các lực lượng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trong thời gian diễn ra ÐH Ðảng các cấp.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, phát biểu kết luận hội nghị.

Ðảng ủy-Bộ Chỉ huy QS thành phố tổ chức huấn luyện cho các đối tượng hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật, quản lý chặt các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, cảnh giác cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố trong phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, chấn chỉnh kịp thời tư tưởng chủ quan, xem nhẹ công tác phòng, chống dịch bệnh… Các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, nhất là công tác phát triển đảng viên trong các lực lượng. Ðồng thời quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho dân quân và bộ đội xuất ngũ.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015-2019) cho Ðại tá Nguyễn Tuấn Khanh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy QS  thành phố.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết