23/10/2013 - 21:57

BỘ TƯ PHÁP

Tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013

(CT)- Để trang bị kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, gắn kết việc thực hiện Kiểm soát TTHC với công tác xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ Kiểm soát TTHC năm 2013, dưới hình thức trực tuyến, diễn ra trong 3 ngày (từ 30/10 - 1/11/2013).

Lớp tập huấn diễn ra tại các điểm cầu truyền hình, gồm: 4 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và 5 tỉnh: Yên Bái; Bắc Kạn; Hà Tĩnh; Lâm Đồng và Ninh Thuận. Nội dung tập huấn: Giới thiệu tổng quan về hoạt động Kiểm soát TTHC, hướng dẫn nghiệp vụ và các kỹ năng: tham gia ý kiến, thẩm định về quy định TTHC trong các văn bản quy phạm pháp luật; công bố, công khai TTHC; đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ TTHC và nghiệp vụ kiểm tra việc thực hiện Kiểm soát TTHC. Bên cạnh đó, đợt tập huấn này còn giới thiệu tổng quan về Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và phần giải đáp, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn...

C.H

 

Chia sẻ bài viết