04/11/2019 - 05:59

Tạo niềm tin trong nhiệm kỳ mới 

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy đảng huyện Phong Điền tích cực chuẩn bị điều kiện để tiến hành ĐH thành công, đúng kế hoạch. Đến nay, Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã xây dựng cơ bản hoàn thành một bước về văn kiện; lựa chọn cán bộ (CB) tiêu biểu giới thiệu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới; phát động thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua chào mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Nhơn Ái chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất  mở rộng, tráng bê tông hơn 25km đường.

Đảng bộ xã Tân Thới được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Phong Điền chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức ĐH đảng cấp cơ sở trên diện rộng. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Vũ, Bí thư Đảng ủy, đến nay, tất cả 15 chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã tổ chức ĐH đảng viên (ĐV) nhiệm kỳ 2020-2022, bầu 130 đại biểu dự ĐH đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy xây dựng xong dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ xã, đang trình BTV Huyện ủy cho ý kiến. Qua rà soát, đến nay, đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch tất cả 14 chỉ tiêu ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đặc biệt, đến nay, xã đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ nói: "Nhằm xây dựng xã ngày càng phát triển, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế vườn, huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng. Đảng ủy đã lựa chọn 17 CB tiêu biểu để ĐH bầu chọn vào cấp ủy nhiệm kỳ mới". Hiện nay, Đảng ủy xã Tân Thới chỉ đạo mở rộng, tráng bê tông 2 tuyến đường dài 2km, trồng bông 1km đường để chào mừng ĐH Đảng bộ các cấp.

 Ở Đảng bộ xã Nhơn Ái, đơn vị được BTV Huyện ủy chọn thí điểm ĐH trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy cũng tích cực chuẩn các điều kiện để tiến hành ĐH. Đến nay, tất cả 13 chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã tổ chức ĐH ĐV nhiệm kỳ 2020-2022. ĐH các chi bộ đã bầu 130 đại biểu dự ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy xã đã chỉ đạo thực hiện 5 công trình đèn chiếu sáng trên 5km đường, xây cầu Mương Điều để chào mừng ĐH đảng bộ các cấp. Về văn kiện, Đảng ủy đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị trình ĐH, gửi Huyện ủy đóng góp ý kiến. Theo đó, đến nay, tất cả 15 chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt và vượt kế hoạch. Đảng ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới là nâng cao hiệu quả kinh tế vườn; xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết sản xuất, hỗ trợ người dân sản xuất; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng ĐV. Đảng ủy cũng đang lựa chọn những CB tiêu biểu để ĐH bầu chọn vào cấp ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Đại Phước, Bí thư Đảng ủy tin tưởng: "Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ này cũng như việc lựa chọn nhân sự cấp ủy đạt tiêu chuẩn, trình độ, phẩm chất, năng lực là nền tảng vững chắc, là đòn bẩy thúc đẩy xã phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, đưa thu nhập bình quân đầu người từ 47 triệu đồng hiện nay lên trên 60 triệu đồng vào năm 2025".

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, huyện có 160 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở sẽ hoàn thành ĐH nhiệm kỳ 2020-2022 trong tháng 11-2019. Các cấp ủy tích cực chuẩn bị ĐH đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, hầu hết cấp ủy cơ sở đã xây dựng dự thảo văn kiện để trình ĐH; tiến hành lựa chọn CB đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín để ĐH bầu vào cấp ủy. Riêng Đảng bộ huyện được BTV Thành ủy chọn tổ chức ĐH điểm, đến nay, Huyện ủy đã triển khai chuẩn bị được nhiều mặt. Trong đó, văn kiện ĐH đang khẩn trương xây dựng, trong tháng 1-2020 sẽ hoàn chỉnh; về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy và các chức danh chủ chốt huyện giai đoạn 2020-2025 đã rà soát, bổ sung quy hoạch (lần thứ 4) trình BTV Thành ủy phê duyệt. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành phát động phong trào thi đua, yêu cầu mỗi tổ chức cơ sở đảng thực hiện ít nhất một công trình, phần việc để chào mừng ĐH. "Với việc xây dựng văn kiện ĐH sát thực tế, lựa chọn nhân sự chọn chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, ĐH đảng bộ các cấp sẽ đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp, tạo sức bật mới về sự phát triển trong giai đoạn mới" - đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG 

 

Chia sẻ bài viết