29/12/2007 - 09:37

Hội nghị giao ban công tác tôn giáo cụm Tây Nam bộ:

Tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động theo khuôn khổ pháp luật

* Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo

(CT)- Ngày 28-12-2007, tại TP Cần Thơ, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị giao ban công tác tôn giáo cụm Tây Nam bộ.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, năm qua, đời sống tín ngưỡng của nhân dân và hoạt động của các tôn giáo trong khu vực diễn ra sôi động, cơ bản tuân thủ đúng pháp luật và sự hướng dẫn, quản lý của các cấp chính quyền. Đại bộ phận chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo an tâm, phấn khởi, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội. Các tôn giáo tích cực tham gia hoạt động xã hội, y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo mở rộng hoạt động đối ngoại, tham gia các hoạt động tôn giáo quốc tế...

Tại hội nghị, đại diện Ban Tôn giáo các tỉnh, thành nêu lên những tồn tại và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; dự báo tình hình diễn ra thời gian tới để tham mưu cho UBND các địa phương thực hiện đúng Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động theo khuôn khổ pháp luật.

* Cùng ngày, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) TP Cần Thơ tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2007. Năm qua, đồng bào công giáo thành phố đã đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều Giáo xứ, Họ đạo và giáo dân đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả cao; tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Đồng bào công giáo thành phố còn tích cực tham gia xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, giúp người nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi...

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2008 được UBĐKCG TP Cần Thơ xác định là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến đồng bào công giáo; quan tâm củng cố, kiện toàn Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện; nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, vận động đồng bào công giáo tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phòng chống tệ nạn xã hội...

THANH THY

Chia sẻ bài viết