21/05/2013 - 09:40

Tạo điều kiện để triển khai các sáng kiến phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam

Ngày 20-5, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo tổng kết Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam 2011 (VACI 2011).

Chương trình VACI do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức theo định kỳ 2 năm/lần. Chương trình VACI 2011 với chủ đề “Tăng cường liêm chính công và thực thi pháp luật, góp phần phòng, chống tham nhũng hiệu quả” đã lựa chọn và trao giải cho 34 đề án trong tổng số 160 đề án tham gia.

Các đề án đoạt giải được chia làm 4 nhóm: Giám sát cộng đồng (16 đề án); truyền thông, nâng cao nhận thức (9 đề án); giáo dục đào tạo cho thanh thiếu niên (5 đế án); ứng dụng công nghệ thông tin (4 đề án). Với mức tài trợ tối đa là 290 triệu đồng/đề án, các đề án được triển khai tại nhiều vùng, miền trên cả nước, trong đó nhiều đề án được thực hiện tại các địa phương khó khăn như miền núi, vùng có đồng bào dân tộc ít người. Kết quả giám sát cho thấy hầu hết các dự án được bắt đầu triển khai từ tháng 2-2012 nhưng nhiều hoạt động khởi động đã được tiến hành trước đó.

Các đại biểu dự Hội thảo đánh giá: Các đề án đã cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng các hoạt động đáp ứng yêu cầu. Hầu hết các đề án đều nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và sự hợp tác tích cực của các cơ quan Nhà nước có liên quan. Tính đến ngày 1-5-2013, hầu hết các đề án đã hoàn thành các hoạt động và sản phẩm như dự kiến, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu, mục đích đề ra. Một số đề án đạt kết quả thực hiện xuất sắc, tác động tích cực đến công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu của VACI 2011 như: Đề án “Nâng cao năng lực giám sát cộng đồng trong xây dựng Nông thôn mới” của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh Thái Nguyên; Đề án “Nâng cao năng lực giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng” của Thanh tra tỉnh Quảng Nam...

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng có một số đề án chưa thực sự thành công, thiết kế dàn trải, không xác định được hoạt động cốt lõi để đạt được mục tiêu dự kiến. Hoạt động của một số đề án triển khai chưa nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có trách nhiệm liên quan; có đề án phải thay đổi địa điểm để triển khai hoạt động, một số đề án phải cần đến sự hỗ trợ của cơ quan Thanh tra các cấp mới triển khai được.

Các đại biểu đề nghị Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu kết quả thực hiện các đề án VACI 2011, nhân rộng việc thực hiện trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình, phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế, chính sách có liên quan. Các bộ, ngành địa phương cần quan tâm, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các nhà tài trợ triển khai các Chương trình VACI tiếp theo, đặc biệt là hỗ trợ, tạo điều kiện để các đề án được trao giải triển khai thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt...

PHÚC HẰNG (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết