29/04/2008 - 10:48

Tạo chân dung 3D bằng giấy

Sử dụng phần mềm Thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) và các chương trình đồ họa, một nghệ nhân ở Hà Lan đã tạo ra những tượng chân dung bằng giấy trông y như thật (ảnh). Bert Simons cho biết đầu tiên ông tạo mô hình trên máy tính, sau đó dát mỏng thành những bộ phận cấu thành. Khi hình mẫu hoàn thành, ông in ra giấy, cắt và sau đó ghép lại thành tượng. Simons phát minh ra loại hình điêu khắc giấy này trong giai đoạn ông bị khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên. Từ đó đến nay, ông tạo ra và trưng bày rất nhiều mô hình chân dung của chính mình, bạn bè, cũng như các cô em duyên dáng và cả một chú rùa.

H.A (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết