24/07/2021 - 17:02

Tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch COVID-19

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 2884/UBND-KT về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch COVID-19. UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố theo đề nghị của Bộ TN&MT. Đồng thời tăng cường, chủ động phối hợp, đảm bảo xử lý kịp thời chất thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.

Trước đó, Bộ TN&MT có Công văn số 4119/BTNMT-TCMT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu cách ly tại địa phương thực hiện công tác thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 theo đúng quy định. Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tại địa phương chủ động liên hệ với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế nguy hại đã được cấp phép, xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Trường hợp các cơ sở xử lý chất thải tại địa phương không đảm bảo đủ năng lực xử lý hoặc không đủ năng lực hạ tầng xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, chính quyền địa phương liên hệ các địa phương khác có cơ sở xử lý chất thải y tế để hỗ trợ…

PV

Chia sẻ bài viết