14/01/2014 - 22:14

Hội Nông dân tỉnh An Giang

Tăng cường tuyên truyền các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

(CT)- Theo Hội Nông dân tỉnh An Giang, thời gian qua, Hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đến năm 2015. Theo đó, Hội đã phát động đăng ký thực hiện 12/20 tiêu chí theo hướng dẫn của tỉnh và tổ chức triển khai ở 54 xã. Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng NTM, Hội Nông dân đã biên soạn, in ấn 67.148 tài liệu bướm tuyên truyền 20 tiêu chí NTM của tỉnh cấp phát cho từng hộ dân; tổ chức gần 1.000 cuộc họp dân; mở 8 lớp tập huấn cho 354 cán bộ Hội Nông dân xã, ấp, chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân. Ngoài ra, Hội đã xây dựng 29 mô hình nông dân tham gia xây dựng NTM, như: làm hàng rào cây xanh, thu gom rác, đèn đường, nâng cấp giao thông nông thôn, thành lập tổ hợp tác sản xuất lúa giống, tổ hợp tác ứng dụng khoa học kỹ thuật …

Thời gian tới, Hội nông dân An Giang tiếp tục tổ chức tuyên truyền các tiêu chí sâu rộng tại các xã NTM của tỉnh. Hội xây dựng kế hoạch cụ thể, đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh về lộ trình thực hiện từng công trình, phần việc cụ thể. Đồng thời, phát động nông dân phát huy hết khả năng, nguồn lực, hăng hái tham gia hoàn thành 20 tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí tỉnh An Giang về NTM, nhất là hoạt động hợp tác, dịch vụ, dạy nghề, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nâng cao thu nhập, đời sống nông dân…

T.T

 

Chia sẻ bài viết