29/02/2024 - 11:10

Tăng cường mối quan hệ mật thiết Đảng - Nhà nước - Nhân dân 

Theo đánh giá của Thành ủy, năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được triển khai, thực hiện hiệu quả góp phần tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân...

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2023 nhận Giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy. 

Dân vận khéo

Năm 2023, các cấp ủy đảng ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến công tác dân vận. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; huy động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng địa phương, đơn vị ngày càng phát triển...

Thiết thực kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, năm 2023, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện 178 công trình, phần việc với tổng trị giá hơn 101 tỉ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các địa phương, đơn vị xây dựng 2.391 mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả. Tiêu biểu như Mặt trận các cấp quận Ninh Kiều triển khai xây dựng 18 mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị”. Qua thực hiện, các tầng lớp nhân dân đã đóng góp nâng cấp, xây dựng các tuyến đường, hẻm; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải… với tổng trị giá hơn 3,6 tỉ đồng. Ðồng thời, phối hợp xây dựng và sửa chữa 29 căn nhà Ðại đoàn kết... Bà Tiêu Thị Nguyệt Châu ở phường An Bình, chia sẻ: “Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền sửa chữa. Tôi rất mừng khi được cán bộ phường hỗ trợ xây dựng căn nhà tường vững chắc”…

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đổi mới theo hướng gần dân, tập trung cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Lực lượng vũ trang thành phố tích cực triển khai các hoạt động dân vận; phối hợp nắm tình hình, làm tốt công tác tuần tra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các hoạt động Tết Quân Dân góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân và dân. Nhiều mô hình, điển hình Dân vận khéo của ngành Công an được nhân rộng, như: camera phòng, chống tội phạm; hộ gia đình an toàn phòng cháy chữa cháy; tổ tuần tra nhân dân…

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tuy nhiên, công tác dân vận trong thành phố còn những hạn chế: công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở một số địa phương, nhất là cấp cơ sở chưa có nhiều đổi mới; nắm bắt và phản ánh tình hình trong nhân dân ở một số địa phương có lúc chưa kịp thời; chất lượng hoạt động của đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội có mặt còn hạn chế; một số mô hình, điển hình “Dân vận khéo” chưa thật sự phát huy hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng công tác dân vận. Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, phát huy vai trò, trách nhiệm, đổi mới lề lối làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe dân.

Song song đó là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Dân vận khéo một cách thiết thực, hiệu quả; biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu về công tác dân vận. Ðồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, cũng đề nghị tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết