01/04/2019 - 20:33

Tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi xả rác gây ô nhiễm môi trường

Đại biểu HĐND quận Ninh Kiều đề nghị cho biết giải pháp để người dân để rác đúng quy định. Nội dung trả lời của lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, như sau:

Để người dân để rác đúng nơi quy định, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền; quy định nơi để rác, thời gian để rác để người dân thực hiện. Bên cạnh đó, Phòng cũng đã bố trí các thùng rác công cộng trên các tuyến đường để người dân bỏ rác vào… Đối với rác sinh hoạt, người dân đã nâng cao ý thức và tiến hành phân loại rác tại nguồn; đồng thời, người dân cũng thực hiện khá tốt thời gian bỏ rác để đơn vị thu gom rác thu gom, vận chuyển...

Thời gian tới, Phòng Quản lý đô thị sẽ phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cố tình không phân loại rác, xả rác thải gây ô nhiễm môi trường. Qua đó, góp phần làm cho cảnh quan môi trường đô thị của quận ngày càng xanh- sạch- đẹp hơn.

 

Chia sẻ bài viết