18/04/2024 - 19:34

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm 

Năm 2024, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp TP Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS). Từ đầu năm đến nay, công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Ðảng đã góp phần ngăn ngừa và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Nhờ thực hiện tốt công tác KT, GS, các công trình xây dựng ở quận Ô Môn bảo đảm chất lượng. Trong ảnh: Đường Huỳnh Thị Giang - Nguyễn Trãi vừa được nâng cấp, thảm nhựa sạch đẹp. 

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Ô Môn, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy đã ban hành kế hoạch KT, GS năm 2024 gồm 4 nội dung KT và 5 nội dung GS; UBKT Quận ủy ban hành kế hoạch KT, GS năm 2024 gồm 3 nội dung KT, 2 nội dung GS. Nội dung KT, GS của cấp ủy và UBKT có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm như công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng cơ bản, quản lý tài sản, quản lý tài chính, quy chế dân chủ, công tác cán bộ, cấp phát chế độ cho người thụ hưởng, tu dưỡng đạo đức và lối sống… Cùng với KT, GS theo chuyên đề, BTV Quận ủy cũng như cấp ủy cơ sở và UBKT các cấp trong quận tăng cường công tác KT, GS thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh và yêu cầu khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, không để dẫn đến vi phạm. “Qua KT, GS, từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên vi phạm kỷ luật, trong đó, BTV Quận ủy thi hành kỷ luật 2 trường hợp, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận thi hành kỷ luật 1 trường hợp và các chi bộ thi hành kỷ luật 3 trường hợp” - ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Năm nay, nhằm ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Ðảng, BTV Quận ủy Ninh Kiều đã ban hành kế hoạch KT, GS với 3 nội dung KT và 3 nội dung GS; UBKT Quận ủy đã ban hành kế hoạch KT, GS với 2 nội dung KT và 3 nội dung GS. Nội dung KT, GS của BTV Quận ủy và UBKT Quận ủy tập trung những lĩnh vực như việc thực hiện chủ đề năm 2024 của Quận ủy; công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; công tác cán bộ; vai trò nêu gương của người đứng đầu; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua GS đã nhắc nhở các đơn vị khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm, không để dẫn đến vi phạm.

Cùng với KT, GS theo kế hoạch, chuyên đề đã đề ra, cấp ủy và UBKT các cấp quận Ninh Kiều tăng cường công tác GS thường xuyên; quan tâm nắm bắt tình hình, dư luận liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên để KT khi có những phát sinh hoặc có dấu hiệu vi phạm. Ông Nguyễn Bình Phước, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cho biết: “Qua KT, GS, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng trong quận đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng là Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và 15 đảng viên vi phạm về chức trách, nhiệm vụ được giao, quản lý đất đai, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định nêu gương…”.

Ông Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Năm nay, BTV Huyện ủy đã ban hành kế hoạch KT, GS gồm 3 nội dung KT, 4 nội dung GS; cấp ủy cơ sở ban hành kế hoạch KT, GS gồm 21 nội dung KT, 22 nội dung GS; UBKT các cấp ban hành kế hoạch KT, GS gồm 17 nội dung KT, 28 nội dung GS. Nội dung KT, GS tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng và Nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và việc thực hiện các kết luận KT, thanh tra, kiểm toán… Qua công tác KT, GS chuyên đề và GS thường xuyên, từ đầu năm đến nay, cấp ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã xử lý kỷ luật 4 đảng viên vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, đánh bạc (đá gà qua mạng).

Theo báo cáo của UBKT Thành ủy, năm 2024, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố ban hành kế hoạch KT, GS phù hợp và sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua công tác KT, GS, từ đầu năm đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 69 đảng viên vi phạm về chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc; quy định những điều đảng viên không được làm; phẩm chất, đạo đức, lối sống; chức trách, nhiệm vụ được giao; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

Tại hội nghị sơ kết công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Ðảng quý I năm 2024 do UBKT Thành ủy Cần Thơ tổ chức vừa qua, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, khẳng định công tác KT, GS đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm trong Ðảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển. Ðồng chí chỉ đạo, thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác KT, GS đã đề ra năm 2024; tăng cường nắm bắt thông tin, dư luận trong nhân dân liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn đến mức phải thi hành kỷ luật; tiếp tục theo dõi, KT, GS việc thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 2023...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết