13/05/2011 - 08:29

Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông:

Tăng cường công tác tuyên truyền về thể thức, thể lệ bầu cử

(CT)- Ngày 12-5-2011, ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT), Ủy viên Tiểu ban thông tin tuyên truyền Hội đồng bầu cử - cùng các cán bộ Bộ TT&TT đã có buổi làm việc về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại TP Cần Thơ. Ông Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Tiểu ban Tuyên truyền Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn TP Cần Thơ đã tiếp đoàn.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Tiểu ban Tuyên truyền phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy đã biên soạn và xuất bản gần 50 ngàn quyển tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; phân bổ các tài liệu này cho các cơ quan, tổ chức, hệ thống tổ bầu cử... Ban Dân vận, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong thành phố cũng đã tổ chức gần 5.600 cuộc tuyên truyền với nhiều hình thức như hội thi, biểu diễn văn hóa văn nghệ, tuyên truyền miệng... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm văn hóa thành phố cũng đã chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử với nhiều hình thức cổ động trực quan, ấn phẩm văn hóa, hoạt động văn hóa văn nghệ... Tiểu ban tuyên truyền bầu cử các quận, huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị... Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn cũng tăng cường nhiều chuyên trang, chuyên mục, tăng diện tích, thời lượng tuyên truyền về Cuộc bầu cử, như: Báo Cần Thơ mở chuyên mục “Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016". Đài Phát thanh Truyền hình thành phố mở chuyên mục “Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”... Các hoạt động tuyên truyền sẽ được thành phố tiếp tục đẩy mạnh đến ngày 10-6-2011.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn biểu dương những nỗ lực, đánh giá cao tính chủ động, chặt chẽ, đa dạng và đúng luật trong công tác tuyên truyền bầu cử tại TP Cần Thơ. Thứ trưởng đề nghị thành phố tiếp tục việc thực hiện chặt chẽ kế hoạch tuyên truyền bầu cử theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử; từ nay cho đến ngày bầu cử, các phương tiện thông tin đại chúng từ thành phố đến cơ sở cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về các thể thức, thể lệ bầu cử, vận động cử tri đi bầu đầy đủ, thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình. Bên cạnh đó, Tiểu ban tuyên truyền bầu cử thành phố, quận và cơ sở cần tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội và báo cáo kịp thời cho Ủy ban Bầu cử thành phố. Thứ trưởng cũng đề nghị thành phố có biện pháp đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc được thông suốt, nhất là trong ngày tổ chức bầu cử 22-5, để góp phần cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết