15/07/2020 - 09:31

Tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 2018/UBND-XDĐT yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai các biện pháp tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 (bao gồm cả vốn nước ngoài).

Thi công Khu tái định cư An Bình (thuộc Dự án 3), quận Ninh Kiều. Ảnh: ANH KHOA

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tăng cường công tác phối hợp, có phân công, phân nhiệm vụ cụ thể giữa các sở, ngành, UBND quận, huyện, chủ đầu tư trong lập, thẩm định, trình phê duyệt, đảm bảo kế hoạch vốn cho triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định đối với những dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Có kế hoạch triển khai thực hiện và giải ngân vốn xây dựng công trình, định kỳ báo cáo (hằng tuần, hằng tháng, hằng quý) các trường hợp có khó khăn vướng mắc đến cơ quan có thẩm quyền kịp thời xem xét, giải quyết; khẩn trương rà soát khả năng giải ngân của đơn vị mình, có văn bản đề nghị điều chuyển, bổ sung vốn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất phương án đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2020. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm với cam kết về tỷ lệ giải ngân; thời gian thực hiện hoàn thành và có văn bản cam kết gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND thành phố trước ngày 24-7-2020…

UBND thành phố cũng giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, đề xuất bố trí vốn phù hợp với tiến độ thực hiện của các dự án; chủ động rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng thiếu vốn thanh toán, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch được giao. Tổ Giám sát tăng cường hoạt động, báo cáo kịp thời, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án trọng điểm bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. 

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết