12/05/2009 - 22:27

Tạm ứng trên 4.038 tỉ đồng vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

* Các địa phương sẽ tham gia họp trực tuyến phát triển nhà ở xã hội

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết: Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ cho phép tạm ứng 4.038,856 tỉ đồng để hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

Theo tổng hợp số liệu báo cáo của 53 tỉnh, thành phố đã lập và phê duyệt đề án hoặc có danh sách bình xét đối tượng được hỗ trợ nhà ở, hiện toàn quốc có 460.738 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực nông thôn, trong đó có 207.404 hộ dân tộc thiểu số. Bộ Xây dựng cho biết, các Bộ, ngành và địa phương đang phấn đấu hoàn thành cơ bản việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng này ngay trong năm 2009 và quý I/2010.

Hiện nay, trong tổng số vốn 4.038,856 tỉ đồng đề nghị tạm ứng kỳ này để thực hiện hỗ trợ có hơn 1.977 tỉ đồng vốn ngân sách trung ương, 86,63 tỉ đồng vốn ngân sách địa phương và trên 1.974 tỉ đồng vay từ các ngân hàng chính sách xã hội. Số tiền này sẽ hỗ trợ cho 246.819 hộ được đề xuất giải quyết năm 2009, trong đó có 207.404 hộ dân tộc thiểu số.

* Bộ Xây dựng dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến lần thứ 2 về tình hình triển khai Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân khu công nghiệp (KCN) tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị vào ngày 20-5 này.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, cuộc họp trực tuyến sẽ có nhiều địa phương tham gia: Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk... và Cục Kế hoạch Đầu tư – Bộ Quốc phòng. Một trong những nội dung chính được đề cập đến trong giao ban trực tuyến lần này là công tác chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở cho sinh viên, công nhân KCN và người thu nhập thấp, trong đó, đặc biệt chú ý đến những dự án có thể khởi công trong tháng 6 và quý III/2009.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết