22/11/2020 - 09:14

Ta tìm nỗi nhớ đánh rơi

Từ Dạ Linh

 

Có người nhặt nắng đem phơi
Kết thành nỗi nhớ
Bời bời đợi mong.
 
Sợi tình rớt ở đáy sông
Đò qua ai vớt
Mênh mông sóng dồi.
 
Ta tìm nỗi nhớ đánh rơi
Chênh chao giọt nắng
Buộc lời đa mang

 

Chia sẻ bài viết