Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phát huy, nhân rộng các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực

Phát huy, nhân rộng các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực 

Cập Nhật 10-08-2020 06:03:18

Giai đoạn 2015-2020, hệ thống chính trị phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt đã tổ chức phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) mang lại kết quả thiết thực.

Thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp

Thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp 

Cập Nhật 10-08-2020 06:03:18

Chào mừng đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp, hướng tới ĐH Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai đã và đang triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Tập trung hiện thực hóa nghị quyết của Đảng

Tập trung hiện thực hóa nghị quyết của Đảng 

Cập Nhật 10-08-2020 06:03:18

Ngay sau Đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng huyện Cờ Đỏ đã kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Cập Nhật 03-08-2020 05:58:43

Năm 2016, Quận ủy Cái Răng ban hành Nghị quyết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết 04).

Làm theo gương Bác bằng những việc thiết thực

Làm theo gương Bác bằng những việc thiết thực 

Cập Nhật 15-06-2020 06:20:17

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Phòng Đào tạo (gồm Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng và Phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên) đã khắc phục khó khăn, tích cực tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý học sinh, sinh viên.

Nỗ lực cho bước tiến mới của giáo dục - đào tạo thành phố

Nỗ lực cho bước tiến mới của giáo dục - đào tạo thành phố 

Cập Nhật 15-06-2020 06:20:17

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ đã lãnh đạo toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đưa giáo dục - đào tạo thành phố có nhiều bước tiến mới, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nâng cao chất lượng dạy và học

Nâng cao chất lượng dạy và học 

Cập Nhật 01-06-2020 06:20:21

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), viên chức (VC)

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống 

Cập Nhật 01-06-2020 06:20:21

Sau đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy cơ sở quận Cái Răng tích cực thực hiện các công việc, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch

Đẩy nhanh tiến độ đại hội đảng cấp cơ sở

Đẩy nhanh tiến độ đại hội đảng cấp cơ sở 

Cập Nhật 01-06-2020 06:20:21

Gần 1 tháng qua, các cấp ủy đảng quận Bình Thủy đã tập trung chuẩn bị và tiến hành đại hội (ĐH) đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, quận có 35/50 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Quận ủy

Xây dựng quận Ô Môn thành đô thị văn minh, hiện đại

Xây dựng quận Ô Môn thành đô thị văn minh, hiện đại 

Cập Nhật 01-06-2020 06:20:21

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ô Môn đã xây dựng xong dự thảo văn kiện trình Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ đạo có hiệu quả công tác

bảo vệ an ninh trật tự

Chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự 

Cập Nhật 25-05-2020 06:02:28

Đảng bộ Công an quận Ô Môn vừa tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. ĐH đã đánh giá, 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020

Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ nỗ lực vươn lên hạng đặc biệt vùng ĐBSCL

Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ nỗ lực vươn lên hạng đặc biệt vùng ĐBSCL 

Cập Nhật 25-05-2020 06:02:28

Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Một trong những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện đề ra trong nhiệm kỳ tới