Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chuyển biến mới ở Nhơn Ái

Chuyển biến mới ở Nhơn Ái 

Cập Nhật 14-12-2020 08:15:31

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ chú trọng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Chuyển biến qua phong trào “tự soi, tự sửa”

Chuyển biến qua phong trào “tự soi, tự sửa” 

Cập Nhật 07-12-2020 08:04:16

Qua hơn 4 năm thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Đảng bộ xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh đã có sự chuyển biến tích cực.

Chuyển biến mới ở Đảng bộ xã Giai Xuân

Chuyển biến mới ở Đảng bộ xã Giai Xuân 

Cập Nhật 30-11-2020 07:51:05

Hơn 4 năm qua, Đảng bộ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05).

Quyết tâm mới, động lực mới

Quyết tâm mới, động lực mới 

Cập Nhật 23-11-2020 06:28:40

Ngay sau Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, Huyện ủy và các cấp ủy đảng trong huyện đã tập trung triển khai Nghị quyết ĐH đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; đồng thời, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nhiều công trình phục vụ đời sống nhân dân

Nhiều công trình phục vụ đời sống nhân dân 

Cập Nhật 23-11-2020 06:28:40

Hệ thống chính trị xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền đã vận động nhân dân thực hiện nhiều công trình, phần việc lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 

Cập Nhật 23-11-2020 06:28:40

Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song Đảng ủy phường Thuận An, quận Thốt Nốt, đã lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả khá toàn diện.

Nói đi đôi với làm

Nói đi đôi với làm 

Cập Nhật 23-11-2020 06:28:40

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng nỗ lực vận động chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân... góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Năng động đưa nghị quyết

của Đảng vào cuộc sống

Năng động đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

Cập Nhật 09-11-2020 09:11:31

Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ thị trấn Phong Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu phát triển giai đoạn 2020-2025 là tập trung phát triển thị trấn Phong Điền thành trung tâm đô thị sinh thái, phấn đấu đạt đô thị loại IV...

Bí thư chi bộ gương mẫu

Bí thư chi bộ gương mẫu 

Cập Nhật 09-11-2020 09:05:31

Với tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, đã cùng với Chi ủy và Ban Nhân dân lãnh đạo, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần làm cho bộ mặt khu vực văn hóa ngày càng đổi mới…

Đông Hiển khởi sắc

Đông Hiển khởi sắc 

Cập Nhật 09-11-2020 08:57:37

Chi bộ ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận chú trọng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua lao động, sản xuất.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa 

Cập Nhật 09-11-2020 08:39:51

Cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc nhằm lập thành tích chào mừng đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng

Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng 

Cập Nhật 02-11-2020 06:11:01

Đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.