14/12/2020 - 08:15

Chuyển biến mới ở Nhơn Ái 

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ chú trọng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; kinh tế tiếp tục phát triển; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng có hiệu quả; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội...

Mỗi năm, ông Nguyễn Văn Mười, ấp Nhơn Thọ 2 (bên trái), thu huê lợi từ vườn dâu Hạ Châu trên 300 triệu đồng.

Chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ðảng bộ xã Nhơn Ái có 15 chi bộ, với 329 ÐV. Trong 5 năm qua, Ðảng ủy xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ (CB), đảng viên (ÐV). Tất cả các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng được triển khai kịp thời đến CB, ÐV. Ðảng ủy xã chỉ đạo chi ủy các chi bộ thường xuyên nắm bắt tư tưởng, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp có biểu hiện vi phạm.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thường xuyên. Nhờ đó, CB, ÐV nâng cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khắc phục được hạn chế, khuyết điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ðồng chí Nguyễn Minh Thế, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Thọ 1A, nói: “Mỗi cuộc họp lệ, Chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ÐV, quan tâm kiểm tra kết quả cam kết và đăng ký thực hiện NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05. Từ đó, kịp thời phát hiện, nhắc nhở giúp ÐV khắc phục khuyết điểm. Những năm qua, Chi bộ không có ÐV vi phạm”. Trong 5 năm qua, Ðảng bộ xã Nhơn Ái chỉ có 4 ÐV vi phạm, hằng năm trên 95% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Ðảng, Ðảng ủy chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng. Trong 5 năm, Ðảng bộ đã kết nạp được 51 ÐV. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CB, công chức (CC) được Ðảng ủy xã quan tâm. Ðảng ủy xã cử 2 CB, CC đi đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, 4 CB, CC đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Ðồng chí Bùi Hữu Kha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy xã, nói: “Từ năm 2016 đến 2020, tôi được Ðảng ủy tạo điều kiện học đại học luật. Nhờ đó, tôi được tiếp nhận thêm kiến thức cao hơn và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Ðến nay, hầu hết CB, CC xã Nhơn Ái có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Năng động lãnh đạo phát triển kinh tế

Khoảng 3 năm nay, vườn dâu Hạ Châu của ông Nguyễn Văn Mười, nông dân ấp Nhơn Thọ 2, thu hoạch bình quân hơn 20 tấn trái, trừ chi phí sản xuất, lời trên 300 triệu đồng. Ông Mười nói: “Trước đây, 6 công ruộng của tôi trồng lúa, chỉ đủ ăn. Theo chủ trương của địa phương, tôi cải tạo ruộng trồng dâu Hạ Châu, kinh tế ngày càng khấm khá”. Theo đồng chí Nguyễn Ðại Phước, Bí thư Ðảng ủy xã, thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố, huyện và xã, 5 năm qua, Ðảng ủy xã đã chỉ đạo vận động nhân dân chuyển ruộng sang vườn, cải tạo vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái được 115ha, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái toàn xã lên 1.300ha, huê lợi bình quân 150-200 triệu đồng/ha/năm. Ðảng ủy xã chỉ đạo mở rộng diện tích rau màu, thủy sản, chăn nuôi; phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

Hiện nay, diện mạo nông thôn mới của xã Nhơn Ái nhiều khởi sắc; điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, trụ sở làm việc được xây dựng khang trang. Trong 5 năm qua, nhân dân xã đã đóng góp 6,4 tỉ đồng và 6.145 ngày công lao động cùng Nhà nước làm mới, nâng cấp 12km đường giao thông, bắc mới và sửa chữa 20 cây cầu nên hệ thống giao thông được thông suốt. Cùng chúng tôi đi trên cầu Mương Ðiều vừa khởi công xây dựng, anh Huỳnh Văn Dũng, ở ấp Nhơn Bình A, nói: “Tôi tham gia bẻ thép, trộn bê tông để bắc cây cầu này. Ai nấy đều mừng khi cầu bê tông hoàn thành, mặt rộng 3m qua lại dễ dàng...”. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng ủy, hệ thống chính trị xã đã vận động gần 3,5 tỉ đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 98 căn nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết, Mái ấm tình thương cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Ðến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 20 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,24%, giảm 2,37% so với năm 2015.

Nhờ năng động lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân xã Nhơn Ái được nâng lên, xã cơ bản đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ðây là nền tảng vững chắc để xã Nhơn Ái phát triển trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết