23/01/2021 - 08:00

Đại hội XIII của Đảng

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử 

Sáng 22-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương (CTTTĐNTƯ), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử và ra mắt Sổ tay tuyên truyền đối ngoại “Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo CTTTĐNTƯ và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo CTTTĐNTƯ dự lễ khai trương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và các đại biểu tại Lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử. Ảnh:VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và các đại biểu tại Lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử. Ảnh:VGP/Nhật Bắc

Trang Thông tin đối ngoại điện tử là kênh thông tin của Ban Chỉ đạo CTTTĐNTƯ, có chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; cung cấp thông tin nổi bật, các vấn đề quốc tế liên quan được dư luận, nhân dân trong nước quan tâm; cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, hướng dẫn trao đổi nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại giúp Ban Chỉ đạo CTTTĐNTƯ định hướng, chỉ đạo hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc về Việt Nam.

Trang Thông tin gồm 6 chuyên mục, với các tiểu mục, gồm: Chuyên mục Tin tức - Sự kiện, có 2 tiểu mục: Thời sự chính trị và Chính sách - Pháp luật; chuyên mục Hội nhập và Phát triển, gồm 3 tiểu mục: Kinh tế - Đầu tư, Văn hóa - Xã hội và Thế giới - Việt Nam; chuyên mục Cơ quan đại diện và kiều bào, gồm 3 tiểu mục: Cơ quan đại diện, công tác ngoại vụ và kiều bào; chuyên mục Biên giới - Biển, đảo; chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, gồm 03 tiểu mục: Lý luận - Thực tiễn, Sự kiện - Bình luận và Quyền con người...

Việc đưa Trang Thông tin đối ngoại điện tử đi vào hoạt động sẽ góp phần đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tăng cường khai thác hiệu quả các nền tảng số, nền tảng internet, ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại để tăng tính lan tỏa, tính nhanh nhạy, chính xác và khả năng tương tác của thông tin đối ngoại, nhất là đối với các đối tượng bạn đọc là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài; mở rộng diễn đàn trao đổi nghiệp vụ liên quan đến công tác thông tin đối ngoại; các nghiên cứu, phân tích, đánh giá về các vấn đề quốc tế liên quan đến Việt Nam; trao đổi, tiếp thu những kinh nghiệm, tinh hoa văn hóa của nhân dân thế giới; xây dựng và củng cố hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu phát triển của công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh mới. Đặc biệt là sẽ góp phần thúc đẩy kênh thông tin đối ngoại về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sổ tay tuyên truyền đối ngoại “Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam” gồm 3 phần chính. Phần I: Những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; Phần II: Vị thế và uy tín của Việt Nam; Phần III: Tầm nhìn và khát vọng Việt Nam.

Sổ tay tuyên truyền đối ngoại "Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sổ tay tuyên truyền đối ngoại "Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết